BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Mai 2007, 07:38 GMT 08:38 UK
'Peidiwch ‚ difa'r tarw sanctaidd'
Shambo
Byddai lladd y tarw yn "sarhad" ar grefydd yr Hindwiaid

Mae rhai grwpiau Hindŵaidd yn erfyn ar wleidyddion ar y funud olaf i beidio ‚ difa tarw sanctaidd sydd wedi profi'n bositif i'r dici‚u.

Shambo yw tarw'r mynachod yn Nheml Skanda Vale, Llanpumsaint, yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd y mynachod a Fforwm Hindŵ Prydain fod lladd gwartheg a theirw yn erbyn eu crefydd.

"Byddai lladd tarw neu fuwch teml sanctaidd yn weithred sarhaus."

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud bod rhaid difa anifeiliaid sydd wedi profi'n bositif i'r dici‚u er mwyn "gwarchod iechyd dynol ac iechyd anifeiliaid".

Ac mae sefydliad sy'n cynrychioli milfeddygon wedi dweud y dylai'r perchnogion ufuddhau'r gyfraith a chaniatŠu i'r tarw gael ei ddifa.

Dywed Cymdeithas Milfeddygon Gwartheg Prydain fod unrhyw risg o ledaenuŅr haint yn annerbyniol.

Cafodd y mynaich wybod ar Fai 5 y byddai'r tarw yn cael ei ddifa erbyn Mai 21.

Eisoes mae Shambo, sy'n chwech oed, ar wah‚n i weddill y gyrr.

Mae'r Fforwm Hindŵ wedi galw ar Lywodraeth San Steffan i ymyrryd yn y mater.

'Sarhau'

Dywedodd Ramesh Kallidai o'r Fforwm, fod gweddill y gyrr o 35 anifail, yn iach.

"Fel cymdeithas gyfrifol mae'r deml wedi cael cyngor milfeddygol ac mae Shambo ar wah‚n er mwyn lleihau'r posibilrwydd o ledu'r afiechyd.

"Fe fydd lladd Shambo yn sarhau traddodiad ein crefydd ac yn halogi ein teml. Mae'n mynd yn groes i safonau ein crefydd."

Shambo
Mae aelodau'r deml a Fforwm Hindw Prydain wedi apelio i achub Shambo

Dywedodd Mr Kallidai y byddai'n galw ar Ysgrifennydd Amgylchedd San Steffan, David Millband, a swyddogion y cynulliad i ymyrryd.

Mae'r fforwm wedi bygwth ffurfio cadwyn ddynol o amgylch Shambo fel na fydd yn cael ei ddifa.

Yng nghanolfan aml ffydd Skanda Vale mae 40 mynach a thair allor Hindŵaidd.

Yn Űl Maya Warrier, darlithydd mewn astudiaethau crefyddol ym Mhrifysgol Llambed, mae'r fuwch yn bwysig yng nghrefydd nifer o Hindŵiaid.

Ond ychwanegodd fod yna drafodaeth ynglŷn ‚ statws 'sanctaidd' y fuwch o fewn y crefydd.

"Mae rhai cymunedau Hindŵaidd yn bwyta cig eidion, ond mae'n wir i ddweud fod nifer o Hindŵiaid yn ystyried yr anifail yn un sanctaidd."

Lledu

Mae Defra, Gweinyddiaeth Amaeth Llywodraeth San Steffan, yn dweud nad oes modd gwneud eithriad. Eu bwriad yw difa'r tarw ddydd Llun, Mai 14.

Llywodraeth y Cynulliad sy'n gyfrifol am roi gwybod i'r mynachod am benderfyniad Defra i ddifa'r tarw.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad bod y dici‚u yn afiechyd sy'n gallu lledu.

"Rydyn ni'n deall bod hyn yn gyfnod pryderus i'r perchnogion ond mae'r mesurau yn bodoli er mwyn gwarchod iechyd y cyhoedd ac iechyd yr anifeiliaid ac atal lledu'r afiechyd.

"Mae anifail sy'n cael ei gadw gan gymuned Skanda wedi profi'n bositif ac mae'r achos yn cael ei drin yn y ffordd arferol.

"Fe fydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i drafod y mater yn sensitif."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^