BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Mai 2007, 14:20 GMT 15:20 UK
Gwleidyddion Cymru'n talu teyrnged
Peter Hain, Rhodri Morgan a Tony Blair
Tony Blair yn ystod ymweliad diweddar Chymru gyda Peter Hain a Rhodri Morgan

Ar l i Tony Blair gyhoeddi ddydd Iau y bydd yn gadael ei swydd fel Prif Weinidog ar Fehefin 27 mae gwleidyddion Cymru wedi bod yn talu teyrnged iddo.

Dywedodd Rhodri Morgan, arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru, y bydd Mr Blair yn cael ei gofio fel "ffrind da i Gymru".

Wnaeth Mr Blair a Mr Morgan ddim gweld llygad am lygad ond fe wnaeth ganmol arweinyddiaeth Mr Morgan yn y cyfnod yn arwain at yr etholiad yng Nghymru ar Fai 3.

"Fe fydd Tony yn cael ei gofio fel ffrind da i Gymru oherwydd roedd ei fuddugoliaeth yn Etholiad Cyffredinol 1997 yn ein harwain at ddatganoli," meddai Mr Morgan.

"Fe ddaeth ag Arian Amcan Un i Orllewin Cymru a'r Cymoedd yn 2000 ac yn 2007.

"Fe wnaeth lwyddo lle'r oedd eraill wedi methu am iddo gyfuno egwyddorion gwleidyddol gyda greddf anhygoel i asesu teimladau'r wlad."

Pennod anhygoel

Aeth ymlaen i ganmol llwyddiant Mr Blair fel arweinydd enillodd dri etholiad cyffredinol o'r bron gyda mwyafrif sy'n gosod yr agenda i weddill y DU ar gyfer yr 21ain Ganrif.

Roedd Peter Hain, Ysgrifennydd Cymru a Gogledd Iwerddon, yng nghyfarfod y cabinet ddydd Iau pan gyhoeddodd Mr Blair ei gynlluniau.

Mewn datganiad dywedodd bod y cyhoeddiad yn cau pennod "anhygoel" yn hanes y Blaid Lafur.

Tony Blair yn annerch y Blaid Lafur Gymreig
Wedi buddugoliaeth Llafur yn 1997 cafodd Gymru ddatganoli

"O dan ei arweiniad fel Prif Weinidog mae Llafur wedi cael hat-tric etholiadol.

"Mae'n gosod agenda i ni adeiladu ar gyfer y dyfodol, a bod Prydain heddiw yn decach, yn gyfoethocach ac yn fwy democrataidd.

"Dwi'n hynod o falch o wasanaethu yn ei lywodraeth ers 1997, yn rhoi datganoli i Gymru ac i Ogledd Iwerddon yn fwy diweddar.

"Fe fydd pennod newydd yn dechrau rwan yn ein llywodraeth Lafur gyda sialensiau newydd i'w wynebu."

Alun Michael, AS De Caerdydd a Phenarth, oedd dewis Mr Blair i arwain Cymru pan gafodd y Cynulliad Cenedlaethol ei sefydlu yn 1999.

Wrth i Mr Blair wneud ei gyhoeddiad ddydd Iau dywedodd Mr Michael y bydd yn cael ei gofio am fwy na'r Rhyfel yn Irac.

"Fe fydd yn cael ei gofio dwi'n siwr am bethau heblaw am Irac, pobl yn gwerthfawrogi ei fod wedi arwain llywodraeth sydd wedi rhoi pendantrwydd yn yr economi, buddsoddiad ac arweiniad yn Ewrop a lleiafswm incwm.

"Rhaid aros a gweld ac edrych yn l o ran Irac, dydan ni ddim yn edrych yn l ar Bosinia ac Afghisnistan, lle wnaeth o lwyddo."

'Methu'

Dywedodd llefarydd yr wrthblaid ar faterion Cymreig, Cheryl Gillan, bod degawd o'i arweinyddiaeth yn "ddegawd o dorri addewidion".

"Dros y 10 mlynedd diwethaf mae wedi gwneud pethau da, Gogledd Iwerddon ac annibyniaeth i Fanc Lloegr.

"Ond roedd o wedi dweud y byddai'n achub y gwasanaeth iechyd, achub ein hysgolion a thrawsnewid ein cymdeithas - mae o wedi methu.

"Rydym yn croesawu diwedd oes Blair, efallai ei fod wedi bod yn arweinydd plaid lwyddiannus ond doedd o ddim yn Brif Weinidog da a fydd pethau i Gymru ddim yn newid o dan arweiniad Gordon Brown."

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Elfyn Llwyd, ei fod yn cofio'r dyddiau cynnar.

"Yr wyneb newydd a'r person ifanc egniol oedd am i bopeth fod yn wynnach na gwyn.

"Do fe wnaeth o weithredi ar rai o'r polisiau.

"Ond yn anffodus dwi'n credu mai Irac fydd un o'r prif bethau y bydd yn cael ei gofio amdano - ac fel y dywedodd Enoc Powell mae diwedd pob gyrfa wleidyddol yn cael ei gofio fel methiant."

Dywedodd Yr Arglwydd Roberts o Landudno ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol fod Mr Blair wedi cael llwyddiannau, fel Gogledd Iwerddon, datganoli a'r economi.

"Ond ei wendid mwya fel Prif Weinidog oedd bod George Bush yn Arlywydd yn America.

"Roedd Tony Blair wedi gwirioni gyda Mr Bush a gwaetha'r modd fe arweiniodd hyn at Irac.

"Heb hyn byddai'n gadael ei swydd efo dipyn mwy o barch."
HEFYD
Blair i adael ar Fehefin 27
10 Mai 07 |  Newyddion
Sut fydd hanes yn cofio Blair?
10 Mai 07 |  Newyddion
Mewn Llun: Gyrfa Tony Blair
10 Mai 07 |  photo galleries

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^