BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 9 Mai 2007, 07:01 GMT 08:01 UK
Profion am y dici‚u mewn ysgol
Arwydd Ysgol Gynradd Gorseinon
Fe fydd disgyblion yr ysgol yn cael y profion ddydd Mercher

Fe fydd profion yn cychwyn ar 172 o blant mewn dwy ysgol yn Abertawe ar Űl i athrawes a thri o'i phlant ddiodde o'r dici‚u.

Cafodd disgyblion Ysgol Gynradd ac Ysgol Fabanod Gorseinon gynnig y prawf croen am yr afiechyd.

Dywedodd Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru bod y posibilrwydd bod yr afiechyd wedi lledu o fewn yr ysgol yn fach iawn.

Mae'r pedwar sy'n diodde yn ymateb yn dda i driniaeth yn Űl y gwasanaeth.

Mae'r athrawes yn yr ysgol fabanod wedi bod i ffwrdd o'i gwaith ers diwedd mis Mawrth.

Chwistell

Yr wythnos diwethaf y cafodd ei phlant wybod eu bod yn diodde o'r dici‚u.

Eglurodd Mac Walapu o'r gwasanaeth iechyd bod cynnal y profion yn gam naturiol mewn achosion o'r fath.

TB
Mae dici‚u yn gallu lledu o berson i berson

"Mae'r profion yn cynnwys chwistrellu protein pur ddi-haint o dan y croen ar y fraich.

"Fe fyddwn yn ail weld pawb o fewn dau neu dri diwrnod i edrych ar y canlyniadau."

Dywedodd nad ydi canlyniad positif yn golygu bod y plentyn yn diodde o'r dici‚u gan fod adweithio i chwistrelliad BCG neu gysylltiad ‚'r dici‚u yn y gorffennol yn gallu arwain at ganlyniad positif.

Ychwanegodd y bydd y gwasanaeth yn cadw llygad ar yr holl blant tan ddiwedd mis Mehefin.

"rydym wedi cael cefnogaeth gan yr awdurdod addysg a staff yr ysgol," meddai Dr Walapu.

"Mae'r rhieni hefyd wedi bod yn gefnogol."
HEFYD
Ysgol: Cynnig prawf dici‚u
01 Mai 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^