BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Mai 2007, 16:50 GMT 17:50 UK
Llafur i drafod gyda'r pleidiau

Y Senedd
Arweinwyr a phleidiau yn trafod y dyfodol
Mae Rhodri Morgan wedi cael caniatād ei gyd aelodau Llafur i gynnal trafodaethau gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru er mwyn ceisio ffurfio llywodraeth.

Doedd yna ddim rhagor o fanylion ynglŷn ā pha fath o drefniant mae Llafur yn ei ffafrio.

O'r 60 aelod yn y Cynulliad newydd mae 26 yn aelodau Llafur.

Bu'r aelodau Llafur yn cwrdd ddydd Mawrth i drafod eu hopsiynau.

Dywedodd Mr Morgan, arweinydd Llafur yng Nghymru, ei fod wedi cael caniatād y grŵp i gynnal trafodaethau gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru er mwyn sicrhau 'llywodraeth sefydlog".

Yn lle clymblaid ffurfiol fe allai Llafur geisio cynnal llywodraeth leiafrifol - gyda chefnogaeth answyddogol rhai o'r pleidiau eraill.

Dros y Sul daeth i'r amlwg fod rhai yn y Democratiaid Rhyddfrydol yn erbyn ffurfio clymblaid ffurfiol ā Llafur.

Deellir y bydd y Democratiaid Rhyddfrydol sy ā chwe aelod yn cwrdd ddydd Iau i drafod y cam nesa.

Bu'r blaid yn rhan o lywodraeth glymblaid rhwng 2000 a 2003.

Penodi Llywydd

Dydd Mercher fe fydd y cynulliad newydd yn cyfarfod am y tro cyntaf. Bydd disgwyl i'r aelodau benodi llywydd.

Rhodri Morgan a Mike German
Cafwyd clymblaid rhwng Llafur a'r Democratiaid yn 2000-3

Y llywydd presennol sy'n debygol o gael ei ailethol yw Dafydd Elis-Thomas, AC Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd. Bydd angen dirprwy newydd.

Chafodd y cyn-ddirprwy, John Marek, ddim ei ailethol yn sedd Wrecsam.

Bydd aelodau Plaid Cymru, yr ail blaid fwya, hefyd yn cyfarfod ddydd Mawrth i drafod y sefyllfa.

Mae rhai yn y blaid am drefniant anffurfiol gyda Llafur.

Byddai hynny yn golygu y gallai Llafur lywodraethu heb fwyafrif ond y byddai cytundeb ynglŷn ā'r prif bolisļau.

Mae'r opsiwn arall, sef clymblaid rhwng Plaid Cymru, y Ceidwadwyr a'r Democratiaid yn annhebygol, medd sylwebwyr.
Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar ōl cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^