BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 6 Mai 2007, 10:05 GMT 11:05 UK
Iolo i arwain taith i Batagonia
Iolo Williams
Mae Iolo Williams yn gwahodd pobl i ymuno ag ef.
Bydd y naturiaethwr Iolo Williams yn arwain taith i Batagonia yn Hydref 2008 ar ran Mencap Cymru, yr elusen anabledd dysgu, ac maen nhw'n chwilio am anturwyr i ymuno ag ef ar y daith.

Dywedodd Iolo: "Pan ofynnodd Mencap Cymru i mi arwain eu hirdaith ym Mhatagonia, mi dderbyniais yn syth. Dwi wedi bod yn ddigon ffodus i ymweld Phatagonia o'r blaen ac, a dweud y gwir, does unman tebyg ar wyneb y ddaear.

"Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at ymweld Phenrhyn Valdes i weld morfilod cywir y de, morloi trwynog a phengwiniaid. Ac, wrth gwrs, ni ellid cyrraedd terfyn unrhyw daith i Batagonia heb ymweliad 'r gymuned Gymraeg yn Y Gaiman.

"Pam na wnewch chi ymuno mi am y profiad unigryw hwn a helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau oedolion a phlant ag anabledd dysgu?"

Bydd y daith ar droed yn mynd trwy Barc Cenedlaethol Los Glaciers, sy'n cynnwys rhewlifoedd, llynnoedd enfawr, a Mynydd Fitzroy, 3045 metr o uchder, sy'n adnabyddus fel "brenin Patagonia". Mae'r ardal yn enwog am fywyd gwyllt a fflurdyfiant, gan gynnwys condoriaid, lamaod, llewod mynydd a rhywogaethau prin o goed ffawydd a bedw.

'Uchafbwynt'

Dywedodd Andrew Morris, pennaeth codi arian Mencap Cymru: "Pan oedden ni'n chwilio am rywun i arwain ein hirdaith, dim ond un person oedd gennym mewn golwg - felly roedden ni ar ben ein digon pan gytunodd Iolo i ymuno ni.

"Bydd profiad pawb yn cael ei gyfoethogi gan ei wybodaeth am adar, anifeiliaid a phlanhigion. Mae'n le arbennig yng nghalonnau'r Cymry ers yr ymfudiad ym 1865, a bydd ymweld 'n cyndeidiau ar ddiwedd y daith yn uchafbwynt o'r radd eithaf."

Ym Mai 1865 aeth dros 150 o deithwyr o Gymru ar fwrdd Y Mimosa i ddechrau bywyd newydd yn Ne America. Glaniodd y llong ym Mae Newydd ar y 28ain Gorffennaf 1865 a dethlir "Gŵyl y Glaniad" ar y dyddiad hwn hyd heddiw. Mae tua 5,000 o bobl yn dal i siarad Cymraeg yn yr Ariannin a chynhelir Eisteddfod bob blwyddyn.

Bydd y daith un diwrnod ar ddeg yn digwydd yn Hydref 2008. Mae Mencap Cymru yn medru cymryd hyd at 50 o gyfranogwyr a'r bwriad yw codi oddeutu 200,000 ar gyfer pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.

Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan godi lleiafswm o 3,500, ac mae Mencap yn pwysleisio iddynt roi cymorth i filoedd o gyfranogwyr i gyflawni hyn yn y gorffennol ac yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i sicrhau bod targedau codi arian yn cael eu diwallu. Bydd gofynion hedfan, mannau preswyl a bwyd i gyd yn cael eu darparu.

Os hoffech fynd ar y daith ym Mhatagonia gyda Iolo cysylltwch Mencap Cymru ar 02920 768228 neu ewch i'r wefan.


HEFYD
Hanes glaniad Patagonia ar y we
19 Maw 07 |  Newyddion
Ymgyrch i agor ysgol Patagonia
17 Ebr 06 |  Newyddion
Cludo llyfrau i Batagonia
15 Hyd 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^