BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mai 2007, 15:15 GMT 16:15 UK
Enillwyr a chollwyr yr etholiad
Alun Pugh
Collodd Alun Pugh ei sedd i'r Ceidwadwr Darren Millar

Fel ym mhob etholiad, roedd enillwyr a chollwyr y tro hwn, wrth i rai wynebau cyfarwydd ffarwelio 'r Cynulliad a wynebau newydd gyrraedd yno.

Mae'r cyn-weinidog Alun Pugh yn mynd ar wyliau i Affrica ar l colli sedd Gorllewin Clwyd i'r Ceidwadwr Darren Millar.

Roedd hi'n noson wael i sawl gwleidydd profiadol - y Ceidwadwr Glyn Davies, cyn-lywydd Plaid Cymru Dafydd Wigley a'r ymgeiswyr annibynnol Ron Davies a John Marek.

Ond roedd hi'n noson dda i Helen Mary Jones o Blaid Cymru a'r ymgeisydd annibynnol Trish Law.

'Newid meddwl'

Yng Ngorllewin Clwyd yr oedd un o ganlyniadau allweddol y noson pan gollodd yr ymgeisydd a fu'n weinidog diwylliant, chwaraeon a'r Gymraeg, Alun Pugh.

John Marek
Collodd dirprwy lywydd y cynulliad, John Marek, ei sedd

"Mae pobl Gorllewin Clwyd wedi fy ethol i ddwywaith ac rwy'n hynod ddiolchgar am y cyfle i'w gwasanaethu," meddai.

"Nawr maen nhw wedi newid eu meddyliau. Dyna ddemocratiaeth."

Mynegodd y Ceidwadwr Glyn Davies ei bleser am y canlyniadau cyffredinol ei blaid ond ei siom na chafodd ei eil ethol i'w sedd yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Dywedodd Mr Davies y byddai'n gweld eisiau'r gwaith a'i gydweithwyr a'i fod wedi mwynhau ei gyfnod yn y Cynulliad.

Annibynnol

Fe lwyddodd y Ceidwadwyr i gynyddu nifer yr aelodau yn yr etholaethau o un i bump.

Llwyddodd Llafur i ennill sedd Wrecsam yn l pan ddaeth Lesley Griffiths i'r brig o flaen John Marek, cyn-ddirprwy Lywydd y Cynulliad.

Mohammed Asghar
Mohammed Asghar o Blaid Cymru fydd yr aelod cyntaf o leiafrif ethnig

Ond methodd cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Ron Davies, yn ei ymgais i adennill sedd Caerffili.

Roedd yn drydydd y tu l i Jeff Cuthbert o Lafur a Lindsay Whittle o Blaid Cymru.

Ond roedd llwyddiant i ymgeisydd annibynnol arall, Trish Law, a gadwodd sedd Blaenau Gwent a enillodd mewn isetholiad yn dilyn marwolaeth ei gŷr Peter Law y llynedd.

Cynyddodd Mrs Law ei mwyafrif mewn sedd a arferai fod yn gadarnle i Lafur, gan gymryd 54% o'r bleidlais.

Dywedodd Mrs Law: "Roedd Rhodri Morgan yn anghywir unwaith eto pan ddywedodd fy mod i wedi cael pleidlais o dosturi yn yr isetholiad 10 mis yn l."

Llwyddiant Plaid

Methodd cyn-lywydd Plaid Cymru Dafydd Wigley dychwelyd i'r Cynulliad fel ymgeisydd yn yr ail safle ar restr ranbarthol Gogledd Cymru.

Oherwydd penderfyniad y blaid i roi merched ar frig y rhestr, Janet Ryder, sy'n dychwelyd i Fae Caerdydd.

Helen Mary Jones
Cafodd Helen Mary Jones o Blaid Cymru fuddugoliaeth ysgubol yn Llanelli

Un o lwyddiannau Plaid Cymru oedd buddugoliaeth Helen Mary Jones yn Llanelli, y sedd a ddaliodd yn nhymor cyntaf y Cynulliad.

Ennill wnaeth y blaid hefyd sedd newydd Aberconwy gyda Gareth Jones yn dychwelyd i Fae Caerdydd ar l saib o bedair blynedd.

Enillodd y Ceidwadwyr mewn brwydr agos yn etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro.

Enillodd y Ceidwadwr Angela Burns 8,590 o bleidleisiau o gymharu 8,492 pleidlais y cyn-weinidog amaeth Christine Gwyther o Lafur.

Bydd aelod o leiafrif ethnig yn y Cynulliad am y tro cyntaf ar l i Mohammed Asghar gael ei ethol ar ran Plaid Cymru ar restr ranbarthol De Ddwyrain Cymru.
Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar l cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^