BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mai 2007, 03:30 GMT 04:30 UK
Dewisiadau anodd yn wynebu Llafur
Rhodri Morgan
Bydd gan Lafur llai o seddi yn y Cynulliad newydd

Bydd yn rhaid i Lafur lywodraethu gyda chydsyniad pleidiau eraill neu ffurfio clymblaid yn y cynulliad newydd.

Bu gostyngiad yng nghanran pleidlais y blaid drwy Gymru ar Fai 3.

Llafur fydd yn parhau'r blaid fwyaf ond gyda llai o seddi nag o'r blaen.

Collodd Llafur seddi i Blaid Cymru a'r Ceidwadwyr.

Methodd Llafur ac ail ennill sedd Blaenau Gwent, oedd gynt yn gadarnle Llafur.

Llwyddodd yr aelod Annibynnol, Trish Law, i gynyddu ei mwyafrif.

Bydd yn rhaid aros am ganlyniadau'r seddi rhanbarthol cyn gwybod beth fydd cryfder y gwahanol bleidiau.

Yn yr hen gynulliad roedd ganddyn nhw 29 o seddi, mae'n edrych yn debyg y bydd ganddyn nhw ychydig y llai ar l i'r holl ganlyniadau gael eu cyhoeddi.

Bydd yn rhaid i Rhodri Morgan benderfynu a yw ef am arwain llywodraeth leiafrif gyda chydsyniad pleidiau eraill neu ffurfio llywodraeth Clymblaid.

Ar l i'r blychau gau ond cyn i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi dywedodd Rhodri Morgan fod ei fod yn llawer "rhy gynnar" i siarad ac i ddarogan.

"Mae'n edrych mai ni fydd y blaid fwyaf o bell ffordd, ond bydd yn rhaid i ni weld canlyniadau'r rhestrau rhanbarthol cyn gallu dweud beth oedd neges pobl Cymru."

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones y bod hi'n bwysig fod yna lywodraeth sefydlog yn y cynulliad.


Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar l cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^