BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 3 Mai 2007, 22:19 GMT 23:19 UK
Mwyafrif yn cefnogi datganoli
Y Senedd
Mae pobl Cymru wedi bod yn ethol aelodau newydd i'r Cynulliad

Mae pobl Cymru yn fwy cefnogol i'r Cynulliad Cenedlaethol erbyn hyn ac am ei weld yn datblygu'n senedd lawn yn l arolwg barn newydd gan BBC Cymru.

Cafodd yr arolwg ei gomisiynu i gyd-fynd gyda'r Etholiad gafodd ei gynnal ddydd Iau, wrth i bobl Cymru ddewis pwy fydd yn ffurfio llywodraeth nesaf y Cynulliad.

Mae'r arolwg yn awgrymu bod yr etholwyr nawr eisiau i'r Cynulliad fod hyd yn oed yn fwy annibynnol o San Steffan.

Cafodd yr arolwg ei gynnal gan ICM ar gyfer gwasanaethau etholiad BBC Cymru .

Dywedodd 56% mai Llywodraeth Cynulliad Cymru ddylai fod 'r dylanwad mwyaf dros Gymru, gyda dim ond 19% yn dweud mai Llywodraeth y DU ddylai fod 'r grym mwyaf.

A yw arweinwyr y gwrthbleidiau wedi perfformio'n dda?
Ieuan Wyn Jones (Plaid):
Ydy - 40%, Nac ydy - 20%
Nick Bourne (Ceid):
Ydy - 26%, Nac ydy - 30%
Mike German (Dem Rhydd):
Ydy - 34%, Nac ydy - 26%

A phan ofynnwyd sut y byddan nhw'n pleidleisio petai yna refferendwm ar droi'r Cynulliad yn Senedd lawn grym i godi trethi, dwedodd 47% y byddan nhw'n pleidleisio "Ie" a 43% yn pleidleisio "Na".

Fe awgrymodd yr arolwg barn hefyd bod y cyhoedd yn gyfforddus gyda'r syniad o glymbleidiau, gyda 49% yn dweud mai clymblaid fyddai'r canlyniad gorau a 45% yn dweud y byddai'n well ganddyn nhw petai un blaid yn ennill mwyafrif.

Roedd mwy o blaid clymblaid rhwng Llafur a Phlaid Cymru (35%) nag oedd o blaid clymblaid rhwng Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol (22%).

'Sicr o bleidleisio'

Ac fe gafodd y syniad o glymblaid rhwng Plaid, y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol gefnogaeth 32% o'r rhai a holwyd.

Pan holwyd pwy fyddai'r arweinydd gorau ar unrhyw glymblaid, Rhodri Morgan oedd ar y brig gyda 35% o'r bleidlais, wedi'i ddilyn gan Dafydd Wigley (12%) a Ieuan Wyn Jones (7%).

Roedd y rhai a holwyd yn credu mai iechyd oedd y pwnc mwyaf allweddol yn ystod yr ymgyrch, uwchben addysg a thor-cyfraith.

A'r tri phwnc hynny oedd ar frig rhestr y rhai a holwyd be ddylai fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth nesa'r Cynulliad dros y pedair blynedd nesa - uwchben swyddi a'r amgylchedd.

Roedd yr arolwg barn yn gwrthddweud y rhai sy wedi darogan y bydd nifer y rhai sy'n bwrw eu pleidlais yn yr etholiad hwn yn isel iawn - gyda 58% yn dweud eu bod yn 'sicr o bleidleisio'.

Cafodd 1,018 o Gymry dros 18 eu holi ar gyfer Arolwg Barn Noson Etholiad ICM.
Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar l cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^