BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Mai 2007, 19:15 GMT 20:15 UK
Ysgol: Cynnig prawf diciu
TB
Mae 172 o blant ysgol yn cael cynnig prawf diciu ar Fai 9
Mae dros 170 o blant ysgol yn Abertawe wedi cael cynnig prawf diciu ar l iddi ddod i'r amlwg fod aelod o staff a'i phlant yn dioddef o'r anhwylder.

Yn l y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus, mae'r athrawes wedi bod i ffwrdd o'i gwaith yn sl yn ysgol babanod Gorseinon ers diwedd Mawrth.

Mae ei thri o blant, sy'n ddisgyblion yn yr ysgol, hefyd yn dioddef o'r anhwylder.

Dywed y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus bod y risg fod diciu yn lledu o fewn yr ysgol yn "isel iawn iawn".

Dywedodd Dr Mac Walapu, ymgynghorydd yn y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus: "Mae'r diciu dim ond yn lledu drwy gysylltiad agos iawn rhwng pobl.

"Ond er mwyn bod yn ofalus ac yn unol 'r canllawiau, rydym yn sgrinio y rheiny sydd mewn risg."

Ymateb yn dda

Ychwanegodd bod y pedwar yn ymateb yn dda i driniaeth ac y byddent yn dychwelyd i'r ysgol pan fyddant yn well.

Mae 31 o staff yn yr ysgol a 337 o ddisgyblion llawn amser a 72 o ddisgyblion rhan amser.

O'r rhain mae 172 o blant ysgol yn cael cynnig prawf diciu ar Fai 9, ynghyd 'r staff a ddaeth i gyswllt a'r athrawes a'i phlant.

Anfonwyd taflen wybodaeth at rieni hefyd.

Mae nifer yr achosion o'r diciu ar gynnydd, yn l ffigurau swyddogol.

Mae ffigurau dros dro gan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd yn dangos cynnydd o 2% o 2005 i 2006 i 8,171 o achosion ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Yn Llundain y mae 42% o'r achosion.


HEFYD
Aduniad staff a chleifion ysbyty
25 Ebr 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^