BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 30 Ebrill 2007, 08:03 GMT 09:03 UK
Gwiwerod Mn yn swyno'r sr
Lluniau wiwerod gan Bryn Terfel Aled Jones Phil Campbel a Neil Kinnock (chwith i dde o'r top gyda'r cloc)
Bryn Terfel Aled Jones Phil Campbel a Neil Kinnock sy'n gyfrifol am y lluniau yma

Tynnu llun o wiwer goch oedd y dasg i enwogion er mwyn tynnu sylw at gynllun cadwriaethol.

Ymhlith y rhai fu'n tynnu'r lluniau gyda phensil oedd Bryn Terfel, Aled Jones, Iolo Williams a Neil Kinnock.

Mae'r lluniau wedi eu harwyddo yn mynd i gael eu gwerthu mewn ocsiwn ar y we ym mis Mai i godi arian ac ymwybyddiaeth i gynllun Cyfeillion Gwiwerod Coch Ynys Mn.

Nod y mudiad yw ceisio gwarchod y rhywogaeth ar yr ynys.

"Mae cefnogaeth y cyhoedd i warchod y wiwer goch yn arbennig," meddai cydlynydd Cyfeillion Gwiwerod Coch Ynys Mn.

"Oherwydd y lluniau hyn rydan ni'n gobeithio bod yr ymgyrch yn cael mwy o sylw."

'Yn gyffredin'

Dywedodd Craig Shuttleworth, arbenigwr ar wiwerod coch o Fudiad Menter Mn, fod y cynllun ar Ynys Mn yn llwyddo.

"Oherwydd ein hymdrechion ni mae'r wiwer goch i'w gweld yn gyffredin yng nghoedwig Pentraeth ac maen nhw wedi cael eu hailgyflwyno i Goedwig Niwbwrch."

Nod y mudiad yw ailgyflwyno'r wiwer goch i goedwigoedd ar hyd glannau'r Fenai yn y lle cyntaf.

"Mae 'na lai na 100 o wiwerod llwyd ar yr ynys," meddai Dr Shuttleworth.

"Unwaith y bydd y rhain wedi cael eu symud gallwn ni sefydlu'r ynys fel gwarchodfa wiwer goch," meddai.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^