BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 29 Ebrill 2007, 08:36 GMT 09:36 UK
Bygwth cau chwe llyfrgell
llyfrgell (generic)
Dywed y cyngor eu bod am wella eu darpariaeth

Gall chwech o gymunedau yng Nghonwy golli'r llyfrgell leol o dan gynlluniau'r cyngor i foderneiddio'r gwasanaeth.

Un o'r llyfrgelloedd o dan fygythiad ydi Llyfrgell Llangernyw, sydd drws nesaf i ysgol y pentref.

Dywedodd y brifathrawes, Gwenda Pringle, bod colli'r llyfrgell yn sicr o gael effaith ar yr ysgol a'r gymuned.

Dywedodd Cyngor Conwy eu bod am wella'r ddarpariaeth mewn saith prif lyfrgell tra bod y defnyddwyr am weld mwy o bwyslais ar dechnoleg gwybodaeth ac oriau agor hirach.

"Mae'r ffaith bod y llyfrgell drws nesaf yn hynod o bwysig ac rydym yn gwneud defnydd llawn o'r cyfleusterau," meddai Ms Pringle.

"Mae'r plant wrth eu bodd ond maen nhw hefyd yn dysgu sut i'w ddefnyddio."

Yn well

Dywedodd Emma Smith sy'n defnyddio'r llyfrgell ei bod wedi siomi y bydd y gwasanaeth yn newid.

"Dwi ddim yn hapus os ydi'r llyfrgell yn cau yma gan y byddai rhaid teithio yn bellach i fenthyca llyfrau," meddai.

Dywedodd cadeirydd cyngor cymuned Cerrigydrudion, William Charles Edwards, ei fod yn ansicr a fydd y newidiadau yma yn gwella gwasanaethau neu yn fodd o arbed arian.

LLYFRGELLOEDD O DAN FYGYTHIAD
Cerrigydrudion
Deganwy
Cyffordd Llandudno
Llanfairfechan
Bae Penrhyn
Llangernyw
Gwybdoaeth gan Gyngor Conwy

"Yn naturiol mae rhywun yn teimlo'n drist y gallwn golli'r llyfrgell," meddai.

Ond awgrymodd y gallai llyfrgell symudol weithio ond bod angen gofyn cwestiynau am y newid.

"Dwi ddim yn siŵr a'i arbed arian neu roi gwasanaeth gwell ydi'r bwriad."

Cychwynnodd y cyngor ar y gwaith o adolygu'r gwasanaeth llyfrgell yn 2006.

Roedd yn cynnwys trafodaethau gyda grwpiau ffocws, dyddiaduron ar-lein a sylwadau'r cwsmer.

Datblygiad

Dywedodd Rona Aldrich, pennaeth gwasanaeth llyfrgell Conwy bod disgwyliadau'r cyhoedd wedi newid.

"Y sylw cyffredin a gafwyd oedd bod angen gwasanaeth llawer mwy modern.

"Roedd bobl am gael mwy o bwyslais ar dechnoleg gwybodaeth, mwy o adrannau i ddefnyddwyr, gwasanaeth i grwpiau penodol a mwy o staff ar gael i gynorthwyo'r darllenydd.

"Roedden nhw am weld y llyfrgelloedd ar agor am fwy o oriau ac ar oriau mwy cyfleus."

Ychwanegodd y byddai 7 o lyfrgelloedd yn y sir yn cael eu datblygu i gynnig mwy o gyfleusterau.

Fe wnaeth Ms Aldrich egluro bod "cyflwr" y chwe llyfrgell oedd i gau yn "wael" neu doedd 'na ddim "cyfle i'w datblygu".

Mae disgwyl i ymgynghoriad pellach gael ei gynnal cyn i'r cyngor wneud penderfyniad terfynol ym mis Gorffennaf.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^