BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 26 Ebrill 2007, 07:30 GMT 08:30 UK
Addysg Gymraeg: Dysgu gwersi?
Protestwyr yn erbyn cau Ysgol San Cuthbert, Caerdydd
Mae 'na brotestio wedi bod yn erbyn ad-drefnu addysg Caerdydd

Mae rhieni yng Nghaerdydd, sy'n gwybod nad oes lle i'w plant mewn ysgolion cynradd Cymraeg, yn cael cynnig llefydd mewn gwersi arbennig mewn ysgolion Saesneg.

Nod y dosbarthiadau "cychwynnol" yw ceisio delio â'r cynnydd mawr yn y galw am addysg Gymraeg yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf.

Fe fydd modd i rieni ymweld ag un o'r dosbarthiadau ddydd Iau yn Ysgol Glan Morfa i weld sut maen nhw'n gweithio.

Eisoes mae rhieni 540 o blant wedi gwneud cais am addysg Gymraeg mewn dosbarthiadau derbyn ar gyfer mis Medi.

Dim ond lle i 505 o blant sydd yn ysgolion y brifddinas ac mae'r cyngor wedi creu pedwar dosbarth cychwynnol o 30 disgybl - mewn ysgolion Saesneg lle mae llefydd gwag.

Dosbarth Glan Morfa

Fe fyddai'r disgyblion Cymraeg yn cael eu dysgu'n llwyr ar wahân.

Cafodd Ysgol Glan Morfa ei sefydlu fel dosbarth cychwynnol i 15 o blant rai blynyddoedd yn ôl o fewn adeilad ysgol gynradd Saesneg - Ysgol Moorland yn Y Sblot.

Erbyn hyn mae 'na 30 ar y gofrestr.

"Mae'r plant yn dod ymlaen yn hyfryd efo'i gilydd, maen nhw'n blant o'r un ardal, yn blant yn byw yn yr un strydoedd a dim drwgdeimlad o'r cychwyn cyntaf," meddai pennaeth Ysgol Glan Morfa, Sian Wyn Thomas.

"Felly maen nhw'n gwneud pethau ar wahân ond hefyd yn gwneud rhai pethau gyda'n gilydd.

"Mae'r ddwy ysgol yn elwa."

Ond dydi'r dosbarthiadau yma ddim yn plesio pawb.

Lleoliad

Mae Mari, merch Beverly Gill Syrfantez, yn mynd i Ysgol Gymraeg Treganna ond gan fod yr ysgol yn llawn does dim lle i'w chwaer, Alicia, yno ym mis Medi.

Bydd rhaid i Alicia fynd i ddosbarth cychwynnol dros filltir i ffwrdd o Dreganna.

"Mae 'na nifer o broblemau wrth sefydlu dosbarth cychwynnol," meddai'r fam.

"Mae'n rhy bell ac yn rhy beryglus."

Dywedodd y cyngor eu bod yn ffyddiog y byddai lle ar gyfer pob disgybl sydd wedi gwneud cais ar gyfer addysg Gymraeg.

Ond er y bydd addysg Gymraeg ar gael i bawb sy'n dymuno ei chael efallai na fydd hyn yn y lleoliad delfrydol.

Mae rhai rhieni'n credu mai codi mwy o ysgolion Cymraeg yn y cymunedau lleol yw'r unig ateb i'r broblem sy'n dal i gynyddu.
HEFYD
Addysg Gymraeg gam yn nes
12 Ion 07 |  Newyddion
Cynlluniau addysg: Ansicrwydd
25 Ebr 06 |  Newyddion
Caerdydd: 17 o ysgolion i gau?
06 Ebr 06 |  Newyddion
Pryder am addysg Gymraeg
12 Ion 06 |  Newyddion
Cynnydd yn addysg Gymraeg Caerdydd
26 Meh 01 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^