BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 20 Ebrill 2007, 10:15 GMT 11:15 UK
'Angen helpu rhieni ifanc'
60 cymru
Casglwyd grŵp 60 Cymru i roi eu barn ar bynciau llosg

Beth y dylai ymgeiswyr ar gyfer etholiadau'r Cynulliad 2007 gynnig i'r etholwyr ?

Hwn yw'r cwestiwn i aelod 60 Cymru, y criw y mae BBC Cymru wedi ei gasglu - un ar gyfer pob Aelod Cynulliad - i roi barn am bynciau llosg.

Mae eu safbwyntiau gwleidyddol yn wahanol - pleidleiswyr tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tān, nyrs a phensiynwyr.

Gan fod y Gwasnaeth Iechyd yn flaenoriaeth pob un o'r prif bleidiau fe holwyd aelod o griw 60 Cymru am yr hyn y dylai Llywodraeth nesa'r Cynulliad ei gyflawni yn y maes hwn.

Mae Mary Elen Rowlands, 22 oed yn gynorthwy-ydd gweinyddol sy'n byw yn Amlwch.


Mary Elen Rowlands
Mary Elen Rowlands: 'Angen mwy o gefnogaeth i rieni ifanc'

BARN MARY ELEN ROWLANDS

Does na ddim digon o wasanaethau iechyd ar y penwythnos i bobl - yn enwedig i bobol efo plant.

Mae clinics 'mond ar agor rwan yn ystod yr wythnos ac yn ystod y dydd ond mae'n anodd iawn ar y penwythnos.

Ma hogan fach gen i ac mae newydd fod yn sāl iawn efo bug ac rodd hi'n gorfod mynd i'r ysbyty - dos jest dim digon o help rownd yr Ynys.

Rhieni ifanc

Ma hefyd angen mwy o help a chefnogaeth i rieni ifanc.

Dwi'n meddwl dylai yna fod lot fwy o glinics lle gallwch chi fynd a chael sgwrs gyda mamau eraill a chael help.

Dwi'n fam ifanc - ces i fy hogan i pan on i'n 19 oed.

Mae lot o genod ifanc yn cael babis yma - ma cariad fy ffrind ar fin cael babi a ma hi'n 17 oed.

Dyla 'na fod lot mwy o wasanaethau iddyn nhw - ac hefyd mwy o addysg am ryw - mae'n bwysig iawn.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^