BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 20 Ebrill 2007, 07:49 GMT 08:49 UK
'Dim modd dileu tlodi plant'
Plentyn digartref
Mae 28% o blant Cymru yn byw mewn tlodi

Mae elusen plant yn rhybuddio fod angen mwy o arian i ddileu tlodi plant yng Nghymru erbyn 2020.

Roedd y Blaid Lafur wedi addo wyth mlynedd yn l y bydai tlodi plant yn cael ei ddileu ond cred elusen Barnados na fydd modd cyrraedd y targed.

Mae mwy na chwarter plant Cymru yn byw mewn tlodi, yn l ystadegau swyddogol.

Dywed Llafur fod canran tlodi wedi gostwng yng Nghymru a'i bod yn is na chyfartaledd y Deyrnas Unedig.

Mae dileu tlodi plant yn gonglfaen maniffesto Plaid Lafur Cymru ar gyfer etholiad y cynulliad ar Fai 3.

Ddydd Gwener mae'r Canghellor Gordon Brown yng Nghymru i drafod y pwnc.

Y disgrifiad swyddogol o dlodi plant yw teuluoedd sy'n derbyn llai na 60% o gyfartaledd incwm Prydain.

28%

Yng Nghymru mae 28% o blant yn byw mewn tlodi, sy'n is na'r ganran Brydeinig.

Ond cred Andy James o Barnados fod angen i lywodraeth Prydain fuddsoddi er mwyn dileu tlodi plant yn llwyr.

Ar hyn o bryd nid ydym yn credu bod nhw'n mynd i gyrraedd y targedau yma
Andy James
Barnardos Cymru

"Mae angen i lywodraeth San Steffan wneud buddsoddiadau sylweddol o tua 4 biliwn i sicrhau eu bod nhw'n cyrraedd y nod," meddai.

"Eisoes mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyflwyno nifer o fentrau da, ac wedi gwneud llawer o wahaniaeth o ran tlodi plant ar draws Cymru.

"Serch hynny, maen nhw'n dibynnu rywfaint ar lywodraeth Prydain i ddarparu'r rhan fwyaf o'r arian er mwyn cyrraedd y nod.

"Ar hyn o bryd nid ydym yn credu eu bod nhw'n mynd i gyrraedd y targedau."

'Codi lwfansau'

Dywedodd llefarydd ar ran y Blaid Lafur eu bod wedi llwyddo i ostwng tlodi plant o 20% ers 1999.

"Llafur yw'r unig blaid sy'n cynnig polisau clir, rhai fyddai'n gallu cael eu gweithredu i gael gwared ar dlodi plant yng Nghymru."

Yn l Plaid Cymru, sydd wedi ymrwymo i gyrraedd y targed o ddileu tlodi plant erbyn 2020, mae'r pwerau i ddatrys y broblem yn nwylo Llywodraeth Prydain.

"Rydyn ni wedi dweud ers tro byd fod rhaid i'r Canghellor godi lwfansau os yw o ddifrif ynglŷn dileu tlodi plant," meddai llefarydd.

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol eu bod nhw am i dlodi plant ddod i ben.

'Annhebygol'

"Ond mae'n annhebygol y bydd y llywodraeth yn cyrraedd targed 2010 ... felly pa obaith sydd o gyrraedd nod Llafur o ddileu tlodi erbyn 2020?"

Mae maniffesto'r Ceidwadwyr yn dweud y bydd Llywodraeth Geidwadol yn y cynulliad yn cyhoeddi cynllun pedant gyda'r bwriad o ddileu tlodi plant erbyn 2020.

"Cred y Ceidwadwyr na all unrhyw gymdeithas nag economi gael ei hystyried yn llwyddiannus tra bod plant yn byw mewn tlodi."
Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar l cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^