BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Mai 2007, 20:49 GMT 21:49 UK
BRO MORGANNWG

Ystyriwyd y sedd hon unwaith yn brif darged y Ceidwadwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Ond rhoddodd Jane Hutt o'r blaid Lafur syndod i lawer yn 2003 drwy gryfhau ei mwyafrif yn sylweddol, er gwaethaf gostyngiad yn y nifer a bleidleisiodd.

Y pryd hwnnw, ystyriwyd bod y canlyniad hwn yn arwydd o anallu'r Blaid Geidwadol i uniaethu phleidleiswyr ar draws Cymru.

Yn sedd darged ar gyfer y Ceidwadwyr eto yn 2007, roedd y blaid yn rheoli'r awdurdod lleol tan 2006 pan gawsant eu disodli gan glymblaid rhwng Llafur a Phlaid Cymru.

Yn nhermau Seneddol, bu'r etholaeth o dan reolaeth dymor hir y Ceidwadwyr nes i Lafur ennill isetholiad ym 1989, dim ond i'w golli eto i'r Toraid o 19 o bleidleisiau yn Etholiad Cyffredinol 1992.

Roedd y canlyniad hwnnw'n golygu mai dyma'r sedd fwyaf ymylol ym Mhrydain, ac nid oedd modd gwrthsefyll buddugoliaeth ysgubol Llafur bum mlynedd yn ddiweddarach, pan enillodd John Smith y sedd i Lafur gyda mwyafrif da o 19.5%.

Fodd bynnag, cafodd hyn ei chwalu i ddim ond 1,808 o bleidleisiau yn 2005, sy'n awgrymu ei bod yn anodd proffwydo pwy fydd yn ennill yn yr etholaeth.

Mae'r etholaeth hon yn cyfuno tref porthladd a diwydiant mawr Y Barri, ac ardal ffyniannus Bro Morgannwg.

Ardaloedd eraill o boblogaeth sylweddol yw Llanilltud Fawr; Dinas Powys; tref farchnad lewyrchus y Bont-faen ynghyd 'r Rhŵs - cartref Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Ym mis Ionawr 2008 bydd gwaith adeiladu'n dechrau ar yr Academi Hyfforddiant Amddiffyn y bydd ei ganolbwynt yng nghartref y Weinyddiaeth Amddiffyn yn Sain Tathan ac a fydd yn creu 5,000 o swyddi.
Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar l cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^