BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Mai 2007, 11:50 GMT 12:50 UK
DYFFRYN CLWYD

Dylai hon fod yn sedd gymharol ddiogel i Lafur, fodd bynnag mae Ann Jones wedi elwa yn etholiadau'r gorffennol o rwyg ym mhleidleisiau'r gwrthbleidiau.

Er ei bod yn nwylo Llafur, gallai'r sedd hon fod yn agored i'w cholli, yn enwedig i'r Ceidwadwyr, a oedd yn dal hen sedd Gogledd Orllewin Clwyd (eu sedd fwyaf diogel yng Nghymru ar un tro), ac a oedd hefyd yn dal sedd Delyn, er gyda llai o bleidleisiau, nes 1992.

Mae gan Chris Ruane o'r blaid Lafur fwyafrif cyffyrddus, mewn sedd a grwyd yn San Steffan ym 1997.

Yn yr etholaeth mae 'na ddwy ardal.

Mae rhannau o'r arfordir yn cynnwys rhai o'r wardiau mwyaf difreintiedig yng Nghymru, tra bod gan ardaloedd gwledig mewndirol fel Dyffryn Clwyd sy'n gymharol ffyniannus beth o'r tir ffermio gorau yng Nghymru, ynghyd chyfran uwch o siaradwyr Cymraeg.

Y sedd hon hefyd sydd 'r ail gyfradd uchaf o bobl wedi ymddeol yng Nghymru, gyda mwy nag un o bob pedwar dros 60 oed.

Yn nhrefi glan mr Prestatyn a'r Rhyl y mae nifer mwya o'r bobl yn byw, tra bod Gorllewin Rhyl wedi denu cyhoeddusrwydd negyddol am ei phroblemau cymdeithasol a'i diweithdra.

Mae amaethyddiaeth a thwristiaeth yn gyflogwyr mawr, ac mae Parc Busnes Llanelwy hefyd yn ddarparwr pwysig o swyddi.

Mae nifer o ystadau diwydiannol bychain hefyd wedi cael eu datblygu yn y Rhyl ac yn Ninbych.
Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar l cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^