BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Mai 2007, 11:53 GMT 12:53 UK
GORLLEWIN ABERTAWE

Dylai hon fod yn sedd gymharol ddiogel i Andrew Davies o'r blaid Lafur - yn enwedig ar l wyth mlynedd fel aelod o'r Cabinet, ac ar l goruchwylio cannoedd o filiynau o bunnoedd o fuddsoddiad yn yr ardal.

O ran San Steffan, ac eithrio egwyl fer i'r Ceidwadwyr (1959-1964), bu hon yn sedd Llafur ers yr Ail Ryfel Byd.

Yn wir mae wedi cael ei chynrychioli yn San Steffan gan Alan Williams, tad Tŷ'r Cyffredin, ers 1964.

Fodd bynnag, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol, Plaid Cymru, a'r Ceidwadwyr oll wedi ennill seddau cyngor yn yr etholaeth a gallai Llafur fod mewn trafferth ddifrifol yma petai unrhyw un o'r gwrthbleidiau'n ymsefydlu'n her bendant yn 2007.

Ond tra gellir disgwyl mai'r Democratiaid Rhyddfrydol fyddai'n cynnig yr her fwyaf, gallai eu hanes wrth reoli'r cyngor gyfyngu ar eu cyfleoedd.

Mae'r sedd yn cynnwys prifysgol ac ardal cartrefi myfyrwyr Abertawe, ynghyd rhai o'i maestrefi gorllewinol mwy ffyniannus.

Mae hefyd yn cynnwys maes rygbi a chriced Sain Helen a'r pwll nofio cenedlaethol newydd.

Fe wnaeth yr Amgueddfa Diwydiant a Mr Cenedlaethol newydd agor yn yr etholaeth yn lle'r un a gafodd ei dymchwel yn ystod ailddatblygiad Bae Caerdydd - rhan o bolisi Llywodraeth y Cynulliad i ledu cyfleusterau cenedlaethol ar hyd a lled y wlad.
Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar l cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^