BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 8 Mai 2007, 12:15 GMT 13:15 UK
SIR DREFALDWYN

Mae gan Sir Drefaldwyn le unigryw yn hanes gwleidyddol Prydain, gan ddarparu'r unig gysylltiad etholiadol rhwng penllanw Rhyddfrydiaeth yn oes Fictoria a'r Democratiaid Rhyddfrydol modern.

Bu'r sedd yn nwylo Mick Bates yn y Cynulliad er 1999, ac er i'w fwyafrif gwympo'n sylweddol yn 2003, byddai'n gofyn am droi'r drol yn ddifrifol i'w cholli yn 2007.

Yn San Steffan hefyd, bu'r sedd yn nwylo'r Democratiaid Rhyddfrydol ers mwy na chanrif - gan golli rheolaeth arno unwaith yn unig (1979-1983).

Yr AS presennol, Lembit Opik, yw pennaeth y blaid yng Nghymru, ond dioddefodd gyhoeddusrwydd negyddol wedi iddo ymwahanu 'r cyflwynydd tywydd teledu Sin Lloyd, a chychwyn perthynas newydd ag un hanner o'r grŵp pop Rwmanaidd, y Cheeky Girls.

Mae rhai sylwedyddion o'r farn y gall hyn fod wedi effeithio ar allu'r Democratiaid Rhyddfrydol i symbylu eu cefnogwyr mwy cymdeithasol geidwadol.

Mae'r sedd hon yng nghanolbarth Cymru, sy'n ffinio Lloegr, bron yn gyfan gwbl wledig, ac mae'n cynnwys trefi Y Trallwng, Machynlleth a'r Drenewydd.

Er iddi gael ei galw "Y Drenewydd" ers mwy nag 800 mlynedd, fe'i dynodwyd yn Dref Newydd yn y chwedegau a'r saithdegau hefyd ac, o ganlyniad, cafwyd ystod o ddatblygiadau diwydiannol a thai yma.

Yn gyffredinol, Saesneg yw iaith yr etholwyr, er y Gymraeg yw prif iaith llawer o'r cymunedau yn rhan orllewinol yr etholaeth.


Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar l cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^