BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 10 Ebrill 2007, 14:38 GMT 15:38 UK
Capel Canada: 'Yma o hyd'
Gwenfair Michael
BBC Cymru'r Byd

Mae'r unig gapel sy'n cynnal gwasanaethau Cymraeg rheolaidd yng Ngogledd America yn dathlu 100 mlynedd.

Capel Dewi Sant, Toronto, yw'r unig gapel Cymraeg yng Nghanada.

Ar Fawrth 1 cafodd baner y Ddraig Goch ei chodi uwchben Neuadd y Ddinas yn Toronto wrth i'r cyngor gydnabod cyfraniad y capel i'r ddinas.

Diwrnod cyn hynny roedd llywodraeth Ontario yn cydnabod cyfraniad y Cymry i fywyd diwylliannol Canada.

Eglwys Dewi Sant
Roedd rhan fwyaf o'r gwasanaethau yn Gymraeg tan 30au'r ganrif ddiwethaf

Yn l Mike Colle, Gweinidog Mewnfudo a Dinasyddiaeth Ontario, mae canmlwyddiant y Cymry yng Nghapel Dewi Sant yn ddigwyddiad arbennig yng Nghanada.

"Yn Ontario mae mwy na 200 o ieithoedd yn cael eu siarad, ac yn aml ry'n ni'n croesawu grwpiau diwylliannol o'r byd.

"Rwy'n credu bod gan y Cymry le arbennig yma gan fod llawer o'n grwpiau ni ond wedi bod 'ma am 20, 30, neu 40 mlynedd.

"Ond mae Eglwys Dewi Sant yn dathlu eu canmlwyddiant - ac mae hynny'n amser hir yng Nghanada."

Llawn bwrlwm

Bydd uchafbwynt y dathlu yn Hydref.

Dywedodd Myfanwy Bajaj, cadeirydd Cymdeithas Dewi Sant, fod y dathlu'n bwysig. "Mae noson lawen gyda ni, dawnsio gwerin, eisteddfod, cymanfa ganu ac yn y blaen.

"Yn Hydref mae yna benwythnos mawr gyda ni, gwledd, cymanfa ganu a chyngerdd fawr iawn ... ry'n ni'n brysur iawn."

Mae 100 o addolwyr yn y capel "llawn bwrlwm".

"Mae gennym ni barti merched yma, mae'r cr yn cyfarfod yma, mae yna ddosbarth astudiaeth Beiblaidd a nifer o weithgareddau dyngarol ac, wrth gwrs, mae 'na ysgol Sul," meddai'r Parchedig Deian Evans,

"Felly mae 'na weithgaredd cyson ond ar y Sul mae'r cyswllt iaith Gymraeg yn sicr a'r diwylliant Cymraeg ar ei orau."

Mae llai na hanner yr aelodau yn siarad Cymraeg ond i'r Cymry alltud mae'r capel yn rhan hanfodol o'u bywydau.

'Cadw i fynd'

Ers 1950 mae Olwen Dunets, yn wreiddiol o Langoed yn Sir Fn, wedi bod yn aelod o'r capel.

"Dewi Sant ywi'r lle agosaf at ein calon ni, y lle 'dan ni'n clywed ein hiaith, a'r cof am yr emynau 'dan ni wedi eu canu.

"A dyna sy wedi cadw'r capel i fynd - yr iaith a'r canu."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^