BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 5 Ebrill 2007, 18:48 GMT 19:48 UK
Jones: 'Atomfa mewn egwyddor'
Atomfa'r Wylfa
Mae'r Wylfa i fod i gau mewn tair blynedd

Mae Arweinydd Plaid Cymru wedi datgan ei gefnogaeth, mewn egwyddor, i godi gorsaf bŵer newydd ar safle atomfa'r Wylfa ar Ynys Mn.

Mae penderfyniad Ieuan Wyn Jones, sydd wedi cynrychioli'r ynys am 20 mlynedd ac sy'n ymgeisydd ar yr ynys yn etholiad y cynulliad, i gefnogi'r egwyddor o adnewyddu'r orsaf newydd o fewn y deng mlynedd nesaf, yn groes i farn nifer o aelodau ei blaid ei hun.

Yng ngorffennaf 2006 fe gadarnhaodd yr awdurdod dadgomisiynu niwclear y bydd gorsaf niwclear yr Wylfa yn cau ac mae pryder ymhlith y trigolion y gallai nifer fawr o swyddi gael eu colli.

Ond yn l ei wrthwynebwyr, mae Mr Jones wedi bod yn anghyson yn ei safbwynt ar godi gorsaf newydd ar yr ynys.

Er nad yw maniffesto Plaid Cymru "Gwna wahaniaeth" yn sn am ynni niwclear, mae'r ddogfen yn datgan bod y blaid yn benderfynol o gyflwyno "ynni gln, diogel i gymunedau ar draws Cymru, a hynny drwy gefnogi gwahanol ddulliau eraill gan gynnwys grym y mr, micro gynhyrchu a thechnoleg celloedd tanwydd."

Serch hynny, yn nogfen bolisi flaenorol y blaid "Newid er Gwell" maen nhw'n dweud: "Dydy Plaid Cymru ddim yn cefnogi ynni niwclear."

Tair amod

Yn ystod lawnsiad maniffesto Plaid Cymru ar gynaladwyaeth ym Mhorthaethwy, ger Caernarfon ddydd Iau, fe amlinellodd Ieuan Wyn Jones dair amod ar gyfer gorsaf niwclear newydd.

Dywedodd Mr Jones y byddai'n cefnogi'r cynlluniau pe bai sicrwydd am dechnoleg yr atomfa, swyddi ac am waredu gwastraff.

"Fy nghyfrifoldeb i fel gwleidydd lleol yw cynrychioli anghenion pobl yr ardal ac rwyf am wneud hynny drwy sicrhau bod gennym ddigon o swyddi da ar yr ynys."
Ieuan Wyn Jones
Arweinydd Plaid Cymru

Meddai "Fy nghyfrifoldeb i fel gwleidydd lleol yw cynrychioli anghenion pobl yr ardal ac rwyf am wneud hynny drwy sicrhau bod gennym ddigon o swyddi da ar yr ynys."

Mae Jonathon Austin sy'n ymgeisydd i'r blaid Lafur ar Ynys Mn wedi beirniadau Ieuan Wyn Jones yn hallt.

Dywedodd: "Mae gan bob un o aelodau blaenllaw Plaid Cymru farn wahanol ar y pwnc, ac mae hyn yn rhywbeth sy'n holl bwysig i bobl Ynys Mn.

"Mae pobl am wybod os yw eu haelod Cynulliad nesaf yn cefnogi Wylfa B, oherwydd y gallai hynny fod yn bwysig i'r economi leol.

"Rydw i'n cefnogi gorsaf ynni niwclear newydd yn Wylfa."

Mae James Roach, sy'n ymgeisydd y Ceidwadwyr ar Ynys Mn, hefyd wedi datgan ei fod e'n cefnogi gorsaf newydd ar safle atomfa'r Wylfa ond yn beirniadu arweinydd Plaid Cymru am fod yn anghyson ar y mater.

Fe fynegodd ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Mandi Abrahams, ei chydymdeimlad gyda Mr Jones oherwydd y sefyllfa yr oedd ef ynddo.

Ond fe bwysleisiodd Ms Abrahams ei bod hi'n gwrthwynebu gorsafoedd pŵer newydd.

Mae arweinydd Plaid Cymru yn ceisio cael ei ail-ethol fel Aelod Cynulliad Ynys Mn ac yn mynnu mai ei gyfrifoldeb fel gwleidydd lleol yw cynrychioli anghenion pobl yr ardal hyd yn oed os yw hynny'n achosi ansicrwydd ymhlith aelodau ei blaid ei hun.

Pl Piniwn

Yn y cyfamser, mae pl piniwn gan yr NOP sydd wedi ei gomisiynu gan ITV Cymru yn darogan y bydd 45% o'r boblogaeth yng Nghymru yn pleidleisio yn yr etholiad ar y 3ydd o Fai.

Mae'r arolwg barn hefyd yn awgrymu bod cwymp wedi bod yn y gefnogaeth i'r Blaid Lafur.

O'r rheini a gafodd eu holi roedd 35% yn honni y byddan nhw'n pleidleisio dros Lafur, 20% dros Blaid Cymru, 24% dros y Ceidwadwyr a 15% dros y Democratiaid Rhyddfrydol.

Fe ddywedodd 5% o'r rheini a holwyd y byddan nhw'n pleidleisio dros bleidiau neu unigolion eraill.

O safbwynt y bleidlais ranbarthol, o'r rheini a gafodd eu holi ar gyfer yr arolwg barn roedd 36% yn honni y byddan nhw'n pleidleisio dros Lafur, 20% dros Blaid Cymru, 23% dros y Ceidwadwyr a 15% dros y Democratiaid Rhyddfrydol.

Fe ddywedodd 6% o'r rheini a holwyd y byddan nhw'n pleidleisio dros bleidiau neu unigolion eraill.

Pe bai'r canylinad terfynol yr etholiad yn adlewyrchu'r pl piniwn hwn, byddai'r blaid Lafur yn cael eu canran leiaf o'r bleidlais mewn unrhyw etholiad cyffredinol yng Nghymru ers y 1930au.

Ond dyw ffigyrau'r pl piniwn ddim yn sail i ddi-ystyru'r posibilrwydd o glymblaid rhwng Llafur a'r Demoratiaid Rhyddfrydol.

O safbwynt y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru mae'n ymddangos bod y ras i ennill yr ail safle yn agos iawn.

Cafodd 1500 o bobl ar draws Cymru eu holi dros y ffn ar gyfer y pl piniwn hwn, rhwng 23 o Fawrth a'r 2il o Ebrill 2007.


Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar l cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol


HEFYD
Opsiwn i ymestyn oes atomfa?
24 Ion 06 |  Newyddion
'Gwrthodwch ynni niwclear'
05 Rhag 05 |  Newyddion
Niwclear: Galw am lanhau ynghynt
11 Awst 05 |  Newyddion
'Map' i gynhyrchu ynni Cymru
20 Meh 05 |  Newyddion
'Angen mwy o orsafoedd niwclear'
18 Hyd 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^