BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 4 Ebrill 2007, 13:28 GMT 14:28 UK
O Vaughan i Fynwy

Vaughan Roderick
Vaughan Roderick
BBC Cymru

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru sy'n bwrw golwg ar faterion y dydd. Mae croeso i chi anfon eich sylwadau aton ni isod.

Dydd Mercher, Ebrill 4

Sect eithaf rhyfedd yw'r Blaid Geidwadol y dyddiau hyn, eu hoffeiriaid yn Gymreig ac yn rhyddfrydol ond trwch yr haelodaeth yn parhau i addoli wrth hen allorau. Gan mai'r aelodau sy'n dewis yr ymgeiswyr mae'r arweinyddiaeth yn canfod ei hun mewn picl mewn sawl ardal.

Wrth i enwebiadau ar gyfer etholiad y cynulliad gau heddiw roedd arweinyddiaeth y blaid wrthi'n gwneud eu gorau glas i berswadio Chris Smart, yr ail enw ar eu rhestr yng Ngorllewin De Cymru, i dynnu ei enw'n ôl ac mewn mwy nag un etholaeth mae'r arweinyddiaeth yn ofni bod yr aelodaeth leol wedi dewis yr ymgeisydd anghywir.

Y broblem yw bod yr aelodaeth yn rhy aml yn mynnu dewis eu dyn ei hun yn lle dynion neu ferched y blaid ganolog, Darren Miller yn lle Dylan Jones Evans yng Ngorllewin Clwyd, er enghraifft.

O ganlyniad mae un posibilrwydd erchyll wedi taro rhai o fewn y blaid. Mae'n ddigon posib y bydd pob un aelod Ceidwadol yn y cynulliad nesaf yn ddynion.

Methiant

Mae methiant Laura Ann Jones i sicrhau'r enwebiad ym Mynwy yn golygu y bydd hi'n gorfod ceisio ennill yr ail sedd restr yn Nwyrain De Cymru.

Fe lwyddodd i wneud hynny o ychydig gannoedd yn unig y tro diwethaf a dyw pethau ddim yn debyg o fod yn hawdd y tro yma.

Yn yr un modd mae Lisa Francis yn sicr o sylweddoli y byddai buddugoliaeth i Paul Davies ym Mhreseli Penfro yn golygu diwedd i'w gyrfa hi fel trydydd aelod rhestr y Gorllewin a'r Canolbarth.

Does 'na ddim byd llawer y gallai'r blaid ei wneud am yr hyn fydd yn digwydd oherwydd hap a damwain ein system etholiadol ryfedd a dewisiadau ei haelodau lleol.

Hwb

Ond mae'n debyg bod y penderfyniad i lansio maniffesto'r blaid yn Nelyn yn ymgais i roi hwb i ymgyrch Antoinette Sandbach yn Nelyn fel rhywfath o bolisi yswiriant. Cawn weld a fydd hynny'n ddigon i'w hachub rhag cael grŵp cwbl wrywaidd.

 • Os oes gennych chi sylw gallwch ein e-bostio isod.

  Enw
  Eich cyfeiriad e bost
  Tref a Sir
  Eich sylwadau

  Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
  Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

 • O Vaughan i Fynwy


  DIWEDDARA

  O'R ARCHIF
  SYLWADAU 2006
   
  WEDI ETHOLIAD 2005
   
  HYNT A HELYNT YR YMGYRCH
   
  SYLWADAU CYN YR ETHOLIAD
   
  SYLWADAU 2004
     Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^