BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 3 Ebrill 2007, 12:41 GMT 13:41 UK
O Vaughan i Fynwy

Vaughan Roderick
Vaughan Roderick
BBC Cymru

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru sy'n bwrw golwg ar faterion y dydd. Mae croeso i chi anfon eich sylwadau aton ni isod.

Dydd Mawrth, Ebrill 3

Dyw hi ddim yn hawdd bod yn wleidydd Llafur yn ystod etholiadau'r cynulliad. Yn ddieithriad bron mae dadleuon rhwng y pleidiau yn troi'n rhyw fath o helfa gyda Phlaid Cymru, y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol ym ymuno 'u gilydd i erlid yr hen gadno Llafuraidd.

Roeddwn i yn stiwdios radio y BBC bore 'ma i glywed Gwenda Thomas (yn Gymraeg) a Brian Gibbons (yn Saesneg) yn cael eu colbio gan y pleidiau eraill ynghylch dyfodol ysbytai Cymru. Gydag Alun Thomas ar 'Post Cynta' a Rhun ap Iorwerth ar 'Good Morning Wales' mewn tymer ymosodol bu'n rhaid i'r ddau frwydro'n galed i amddiffyn eu hachos.

Ond yn rhannol, efallai, bai'r Blaid Lafur oedd hi eu bod nhw'n cael amser caled. Tybiaf ein bod ni heddiw wedi gweld camgymeriad difrifol cyntaf yr ymgyrch wrth i Lafur gyhoeddi ei "gwarant" o ddyfodol llewyrchus i Ysbyty Llandudno. Dwi ddim yn gwybod pwy oedd yn gyfrifol am y syniad ond yn sicr mae hi wedi achosi problemau gwleidyddol.

Cyn cyhoeddi'r gwarant hyd yn oed, dechreuodd y pleidiau eraill alw am warantau tebyg i ysbytai eraill, i Dreforys, Llwynhelig, Llanelli ac yn y blaen. Os oedd Llafur yn gwrthod rhoi gwarant fe fyddai hynny yn brawf, yn l eu gwthwynebwyr, bod yr ysbytai hynny dan fygythiad.

Ar ben hynny cwestiynwyd gwerth gwarant Llandudno. Ofni colli gwasanaethau yn hytrach na chau'r ysbyty mae'r protestwyr a doedd gan y gwarant fawr ddim i ddweud am ba wasanaethau fyddai'n cael eu cynnig yno yn y dyfodol.

Hel bwganod y mae'r pleidiau eraill, a Phlaid Cymru yn enwedig, yn l Llafur. Ymateb i bryderon go iawn yr etholwyr yw eu hesboniad nhw o'u hymddygiad. Mae'n debyg bod y gwir yn gorwedd rhywle rhwng y ddau esboniad.

Eto i gyd a oes gan Lafur le i gwyno? Wedi'r cyfan, nl yn 1997 pa blaid oedd yn rhybuddio bod ond "pedair awr ar hugain i achub y gwasanaeth iechyd"?

 • Os oes gennych chi sylw gallwch ein e-bostio isod.

  Enw
  Eich cyfeiriad e bost
  Tref a Sir
  Eich sylwadau

  Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
  Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

 • O Vaughan i Fynwy


  DIWEDDARA

  O'R ARCHIF
  SYLWADAU 2006
   
  WEDI ETHOLIAD 2005
   
  HYNT A HELYNT YR YMGYRCH
   
  SYLWADAU CYN YR ETHOLIAD
   
  SYLWADAU 2004
     Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^