BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 4 Ebrill 2007, 09:30 GMT 10:30 UK
Gwnewch y Gymraeg yn 'cwl'
60 cymru
Casglwyd grŵp 60 Cymru i roi eu barn ar bynciau llosg

Beth y dylai ymgeiswyr Etholiad y Cynulliad 2007 gynnig i'r etholwyr?

Hwn yw'r cwestiwn i aelod 60 Cymru, y criw y mae BBC Cymru wedi ei gasglu - un ar gyfer pob Aelod Cynulliad - i roi barn am bynciau llosg.

Mae'r criw ag amrywiaeth o safbwyntiau gwleidyddol - pleidleiswyr tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tân, nyrs a phensiynwyr.

Mae'r Iaith Gymraeg yn bwnc pwysig i nifer o etholwyr Cymru ac fe holwyd un aelod o griw 60 Cymru am yr hyn y dylai Llywodraeth nesa'r Cynulliad ei gyflawni o ran yr Iaith Gymraeg.

Mae John Abel Jones , 53 oed, yn marchnata da byw ac yn byw yn Llanbedr Pont Steffan.


John Abel Jones
John Abel Jones : "Angen diogelu cymunedau gwledig"

BARN JOHN ABEL JONES

Mae pob plaid wleidyddol yn dueddol i fod yn or-gyfaddawdol ar bolisïau iaith gan mai lleiafrif o'r boblogaeth sydd yn siarad Cymraeg.

Y flaenoriaeth yn y dyfodol dylai fod i gymell pobl ifanc i siarad Cymraeg a'i bod yn "cŵl" i wneud hynny.

Mae dylanwad y teledu a'r dechnoleg newydd ar ein pobl ifanc yn bellgyrhaeddol.

Pam mae plant ysgolion dwyieithog yn siarad Saesneg pan fyddan nhw allan i gyffiniau¿r ysgol?

I ddiogelu'r cymunedau gwledig mae eisiau polisïau pendant ar faterion cynllunio neu bydd cymunedau Gorllewin Cymru yn datblygu i fod yn ardaloedd "neis" i bobl o'r dinasoedd i ymddeol iddynt.

Nid ellir anwybyddu llymder y farchnad fyd eang ar ymdrechion i greu swyddi yn ein hardaloedd gwledig.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^