BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 2 Ebrill 2007, 06:04 GMT 07:04 UK
Gwahardd: 'Chwa o awyr iach'
Ysmygwr
Mae ysmygu wedi cael ei wahardd o dafarndai, tai bwyta a swyddfeydd.
Mae'n anghyfreithlon i bobl smygu mewn tafarndai, tai bwyta a swyddfeydd yng Nghymru.

Y gobaith yw y bydd "chwa o awyr iach" ar ôl i'r gwaharddiad ddod i rym am 6am ddydd Llun.

Mae mudiadau iechyd wedi croesawu'r newid ac yn dweud y bydd er lles iechyd y cyhoedd.

Ond mae grwpiau smygu wedi dweud fod y newid yn llym a bod angen bod yn fwy ystwyth.

Mae'r ddeddf yn gwahardd smygu o lefydd cyhoeddus caeëdig, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus.

Rheolau newydd

Bydd y rhai sy'n torri'r ddeddf yn wynebu dirwy o £50 yn y fan a'r lle.

Gallai perchnogion adeiladau sy'n caniatáu smygu wynebu dirwy a chael eu cosbi am beidio ag arddangos arwyddion sy'n gwahardd smygu.

Bydd hi'n anghyfreithlon i ysmygu mewn caban lorri, llwyfannau theatr a meysydd pêl-droed.

Yn ôl ystadegau, bydd y gwahardd yn achub 400 o fywydau yng Nghymru, 100 o'r rhain cyn i waharddiad tebyg ddod i rym yn Lloegr yng Ngorffennaf.

Dywedodd Richard Lewis, Ysgrifennydd y Gymdeithas Feddygol (BMA) yng Nghymru, eu bod yn "croesawu'r datblygiad."

Effaith ar fusnesau

"Mae hwn yn ddatblygiad pwysig, y pwysica ym maes iechyd yng Nghymru am fwy na 100 mlynedd.

"Ac mae'r Gymdeithas wedi bod yn ymladd yn galed am hyn am flynyddoedd."

Dywedodd Philip Lay o SA Brains, bragdy annibynnol mwyaf Cymru, y byddai'r newid yn effeithio ar fusnesau ar y dechrau.

Mae'r bragdy wedi darparu safleoedd arbennig mewn rhai tafarndai ar gyfer smygwyr, gan gynnwys gwresogydd ac ymbarél.

Ellen Evans
Yn ol Perchennog y Cross Inn Ellen Evans mae yna deimladau cymysg
"Y broblem yw trio egluro wrth bobl lle maen nhw'n cael smygu a lle nad oes yna hawl," meddai Mr Lay.

Yn ôl Ben Cottam o Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru, hen ddadl yw'r un o blaid neu yn erbyn y gwaharddiad.

"Ond rydyn ni wedi gofyn i'n haelodau gadw golwg ar sut y mae'r ddeddf yn cael ei phlismona ac adrodd yn ôl os yw'r awdurdodau'n rhy lawdrwm."

Dywedodd Nia Jeffreys o Asthma UK Cymru fod pobl sy'n diodde o asthma wedi gorfod osgoi tafarndai oherwydd effeithiau'r mwg am flynyddoedd.

"Mae tua 40% o bobl ag asthma yn dweud eu bod yn osgoi mynd i dafarndai a thai bwyta myglyd".

Un dafarn sydd wedi gwahardd smygu ers dechrau'r flwyddyn yw'r Cross Inn yn Nhreforys, Abertawe.

"Mae hwn yn ddatblygiad pwysig iawn, y pwysica ym maes iechyd yng Nghymru am fwy na 100 mlynedd
Y Gymdeithas Feddygol

Dywedodd y dafarnwraig, Ellen Evans sy'n ysmygu ei hun, fod agwedd ei chwsmeriaid yn gymysg.

"Roedd rhai yn ei groesawu ond eraill yn teimlo ein bod wedi amharu ar eu hawliau.

Llond bola

"Ond wnaeth neb ysmygu, a doedd cadw at y gwaharddiad ddim yn broblem. "

Dywedodd Simon Clarke o Forest, mudiad sy'n hybu hawliau smygwyr, fod y newidiadau'n llawdrwm ac na fydden nhw'n gwella iechyd y genedl.

"Mae lot fawr o bobl yn mwynhau smygu ac maen nhw wedi cael llond bola ar wleidyddion ac eraill yn dweud wrthyn nhw beth i' 'neud. "
HEFYD
Cyfle i roi'r gorau i'r 'mwg drwg'?
14 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^