BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 18 Ebrill 2007, 15:36 GMT 16:36 UK
Cymry'n ddibynnol ar drafnidiaeth
Cerdded
Mae pawb yn ddibynnol ar drafnidiaeth o bob math

Boed yn fws, trn, car, feic neu droed - mae'n rhaid i ni gyd ddefnyddio rhyw fath o drafnidiaeth er mwyn teithio o un lle i'r llall.

Ond mae gwleidyddion, gweithwyr iechyd ac amgylcheddwyr am i ni newid ein ffordd o wneud hynny.

Mae'n dibyniaeth ni yma yng Nghymru ar geir yn uwch nac yn unrhyw le arall ym Mhrydain, ac mae tagfeydd traffic ar ein ffyrdd yn dyst i hynny.

Ond, ar y llaw arall, does gan 25% ein cartrefi ddim cerbyd.

Ac er bod 38% o bobl yn berchen ar feic, dim ond 2% sy'n dewis seiclo siwrne fer o 5 milltir neu lai.

Ac eithrio Traws Cambria, does dim cysylltiad bysus rhwng y gogledd a'r de yng Nghymru, ac mae llai o ddefnydd o fysus yma o'i gymharu gweddill Prydain.

Cludiant Cyhoeddus

Ond mae'r defnydd o drenau wedi cynyddu 36% rhwng 1995 a 2004.

Beth felly sydd angen cael ei wneud i ddarparu'r gwasanaeth trafnidiaeth orau i bawb yng Nghymru ar gyfer y dyfodol?

Dylai'r amgylchedd gael ei newid fel ei bod hi'n haws i bobl un ai cerdded neu seiclo
Dafydd Thomas, elusen Sustrans

"Os mai'r amcan ydy symud pobl i gludiant cyhoeddus, yna mae'n rhaid datblygu cludiant cyhoeddus, a gwario llwyth o arian", meddai'r Athro Stuart Cole, o Ganolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru.

"Wedyn mae'n rhaid i ni edrych ar ble 'ry ni'n gadael i ddatblygiadau ddigwydd.

"Os ydyn ni'n caniatu i stadiwm newydd, neu ystd o dai newydd gael eu hadeiladu y tu allan i dre, yna mae hynny'n mynd yn erbyn y syniad o symud pobl o'u ceir i gludiant cyhoeddus."

Gwall iechyd ac amgylchedd

Mae 'na son am godi treth ar yrwyr am ddefnyddio ffyrdd, a thaliad ychwanegol am yrru i mewn i ddinasoedd a threfi.

Y Stryd Fawr a Heol Eglwys Mair
Un o ffyrdd prysura Caerdydd Y Stryd Fawr a Heol Eglwys Mair

Ond mae angen gwneud mwy, meddai Dafydd Thomas, o'r elusen Sustrans.

"Dylai'r amgylchedd gael ei newid fel ei bod hi'n haws i bobl un ai cerdded neu seiclo i'w siopau gornel, i weld eu ffrindiau, neu i fynd i'w gwaith.

"A dwi'n meddwl y base pobl yn gwneud hynny, achos mae 'na welliant i iechyd heb son am ddim byd arall.

"Ond dwi hefyd yn meddwl bod angen sicrhau fod gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yn cael ei roi i bobl hefyd."

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cynnal ymgynghoriad ar drafnidiaeth, ond fydd y canlyniadau ddim yn cael eu cyhoeddi tan ar l yr etholiad.
Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar l cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^