BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 30 Mawrth 2007, 12:32 GMT 13:32 UK
O Vaughan i Fynwy

Vaughan Roderick
Vaughan Roderick
BBC Cymru

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru sy'n bwrw golwg ar faterion y dydd. Mae croeso i chi anfon eich sylwadau aton ni isod.

Dydd Gwener, Mawrth 30

Daeth yr amser i ffarwelio 'r Bae, am y tro o leiaf.

Mae'r cyfrifiaduron (ac eithrio hwn) yn eu bocsys yn barod i fynd i'r BBC yn Llandf ac ar lawr cyntaf Tŷ Crughywel mae'r adeiladwyr wrthi yn rhwygo hen gelfi allan o'r ffreutur.

O hyd mae cryn nifer o borthoroion a gweision sifil yma ond gyda'r siambr a'r ystafelloedd pwyllgor yn wag mae calon ac enaid y lle wedi diflannu.

Yn dechnegol, mae Aelodau'r Cynulliad yn cadw'r statws hwnnw am beth amser eto ond, i bob pwrpas, ymgeiswyr ydyn nhw nawr, ymgeiswyr sy'n brwydro i gadw eu swyddi.

Yr eithriadau yw'r pedwar aelod sy'n gadael y lle yma o'u gwirfodd.

Porfeydd eraill

Beth felly am achub ar y cyfle i ffarwelio nhw?

Symud i borfeydd eraill y mae David Davies.

Cwrddais David gynta pan oedd e'n un o weithwyr ifanc yr ymgyrch Na i ddatganoli yn 1997. Ar y pryd doedd gen i fawr o feddwl ohono.

Go brin yr oeddwn yn disgwyl y byddai'r glaslanc nerfus yn troi'n un o wleidyddion amlycaf Cymru.

Er hynny, mae David yn enigma. Does bron neb yn y cynulliad (gan gynnwys y Ceidwadwyr) yn rhannu ei wleidyddiaeth.

Hoff iawn

Eto i gyd mae bron pawb yn hoff iawn ohono.

Yng ngeiriau un Democrat Rhyddfrydol "sut mae David yn gallu bod yn foi mor neis yn neuadd y cynulliad ac yn gymaint o ****** yn y siambr?"

Mae rhai o hoelion wyth Plaid Cymru Janet Davies a Owen John Thomas yn ein gadael ni.

Mae Janet yn un o'r gwleidyddion tawel ond effeithiol hynny nad yw ei chyfraniad wastad yn cael ei werthfawrogi y tu fas i furiau'r Senedd.

Un o gymeriadau'r cynulliad, ar y llaw arall yw Owen John.

Fy hoff atgof ohono yw un o'i gyfraniadau yn y pwyllgor arlwyo.

Cwyno oedd Owen fod yna ormod o fwydydd "egsotig" yn cael eu gwerthu yn y ffreutur.

"Cymerwch enghraifft ... y pastai cyw ir," meddai "mae yna fadarch ynddyn nhw ac mae lot o bobol yn casu madarch".

'Rhesymol'

Yn olaf, gair neu ddau am y Dirprwy Brif Weinidog Sue Essex sy'n ymddeol ar l chwarter canrif o fywyd cyhoeddus.

Gallai'r geiriau "cynhwysol" a "rhesymol" fod wedi eu bathu i ddisgrifio Sue, un o fy hoff wleidyddion.

Yn y dyddiau pan oedd Russell Goodway yn rhedeg Cyngor De Morgannwg disgyblaeth haearnaidd roedd Sue yn bennaeth ar Gyngor Caerdydd.

Roedd y gwrthgyferbyniad rhwng awyrgylch Neuadd y Sir a Neuadd y Ddinas yn ysgytwol.

Ym Mharc Cathays roedd y swyddogion yn agored a chyfeillgar. Roedd y gwrthbleidiau'n cael eu parchu a'u clywed.

Roedd Glanfa Iwerydd yn debycach i'r Cremlin - caer yn llawn o gyfrinachedd a sibrydion.

Mae'n deyrnged i Sue fod yna lawer mwy o ethos hen gyngor Caerdydd yn y cynulliad na sy 'na o draddodiad "Llafur- doed a ddelo" De Morgannwg.

 • Os oes gennych chi sylw gallwch ein e-bostio isod.

  Enw
  Eich cyfeiriad e bost
  Tref a Sir
  Eich sylwadau

  Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
  Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

 • O Vaughan i Fynwy


  DIWEDDARA

  O'R ARCHIF
  SYLWADAU 2006
   
  WEDI ETHOLIAD 2005
   
  HYNT A HELYNT YR YMGYRCH
   
  SYLWADAU CYN YR ETHOLIAD
   
  SYLWADAU 2004
     Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^