BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 28 Mawrth 2007, 12:37 GMT 13:37 UK
Plaid: Sefydlu 'cyflog byw'
Ieuan Wyn Jones
Yn l Mr Jones, byddai'n sefydlu 'llywodraeth fwayf agored Ewrop"
Mae Plaid Cymru wedi dweud y byddan nhw'n cyflwyno "cyflog byw cenedlaethol" os ydyn nhw'n dod i rym ar l etholiad y cynulliad ar Fai 3.

Wrth lansio eu maniffesto, dywedodd yr arweinydd Ieuan Wyn Jones y byddai'r cyflog yn cael ei osod ar gyfer gweithwyr y sector cyhoeddus.

Dywedodd y byddai'r cyflog yn uwch nag isafswm cyflog y Deyrnas Unedig ond nad oedd ganddo manylion pendant.

Addawodd y byddai ei lywodraeth "y fwya agored a thryloyw yn Ewrop."

Mae'r blaid wedi dweud bod bwriad i gynnal refferendwm er mwyn "sefydlu Senedd go iawn".

'Tegwch'

Prif themu maniffesto "gwna wahaniaeth" yw "Tegwch, cynaladwyaeth ac ymddiriedaeth.

"Mae'r maniffesto yn llawn o syniadau newydd a blaengar i droi Cymru'n genedl lewyrchus a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl o ddydd i ddydd", meddai Mr Jones.

Plaid Cymru yw prif wrthblaid y cynulliad - 12 allan o 60 sedd.

Mae wedi cadarnhau y byddai'n fodlon cynnal trafodaethau phleidiau eraill os nad yw yr un blaid yn ennill mwyafrif.

Ac mae'r maniffesto wedi addo gofal plant fforddiadwy, gliniadur i bob plentyn a thalu dyled myfyrwyr am gyfnod.

Dywedodd y blaid y bydden nhw'n cynnig grantiau i bobl sy'n prynu cartre am y tro cynta.

Bydden nhw'n torri trethi busnes a sefydlu gwasanaeth iechyd cymunedol newydd, meddai'r blaid.
HEFYD
Plaid 'yn fodlon trafod'
24 Maw 07 |  Newyddion
Plaid 'i bwysleisio'r positif'
23 Maw 07 |  Newyddion
Wigley: 'Angen newid'
24 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^