BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 26 Mawrth 2007, 13:28 GMT 14:28 UK
Yr amgylchedd: 'Rhaid gweithredu'
60 cymru
Casglwyd grŵp 60 Cymru i roi eu barn ar bynciau llosg

Beth y dylai ymgeiswyr etholiad cynulliad 2007 gynnig i'r etholwyr ?

Hwn yw'r cwestiwn i aelod 60 Cymru, y criw y mae BBC Cymru wedi ei gasglu - un ar gyfer pob Aelod Cynulliad - i roi barn am bynciau llosg.

Mae'r criw ag amrywiaeth o safbwyntiau gwleidyddol - pleidleiswyr tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tān, nyrs a phensiynwyr.

Gan fod materion gwyrdd yn flaenoriaeth pob un o'r prif bleidiau erbyn hyn fe holwyd un aelod o griw 60 Cymru am yr hyn y dylai Llywodraeth nesa'r Cynulliad ei gyflawni o ran yr amgylchedd.

Mae Margaret Teare, 58 oed yn arddwraig fasnachol wedi ymddeol ac yn byw yn Llanbrynmair.


Margaret Teare
Margaret Teare: "Dylai pawb geisio atal cynhesu byd-eang"

BARN MARGARET TEARE

Yn ddiweddar, clywais i bod nifer o wyddonwyr wedi dweud bod 'na ddim cynhesu byd-eang ac mae'r blaned mewn "cylch cynnes" yn debyg i gyfnod Canol Oesoedd.

Dwi'n gallu credu mewn "cylch cynnes" ond mae'n anodd credu bod y Chwyldro Diwydiannol a dinistrio'r fforest law wedi cael dim effaith ar yr hinsawdd.

Dydy'r gwyddonwyr i gyd ddim yn cytuno, felly dwi'n meddwl y dylai pawb geisio atal cynhesu byd-eang - mi fydd hi'n rhy hwyr tasen ni'n aros i weld ...

Polisi cenedlaethol

Felly, yn lleol, dylen ni ailgylchu popeth sy'n bosibl - hoffwn i weld polisi cenedlaethol yn hytrach na'r cynlluniau gwahanol sy gynnon ni ar hyn o bryd.

Er enghraifft ym Mhowys, mae'r cyngor yn casglu papur a phlastig bob wythnos ond bydd rhaid i ni fynd ā photeli gwydr i'r banc poteli.

Mae'r un peth yn wir efo gosod paneli haul - maen nhw'n rhy ddrud ar hyn o bryd, felly dwi'n meddwl y dylai 'na fod mwy o gymorth ariannol gan y cynulliad.

Yn ddiweddar, mae polisļau gwyrdd wedi cyrraedd y penawdau gwleidyddol, yn fy marn i, dim ond achos bod y rhan fwyaf o wleidyddion yn meddwl y bydd hynny'n eu helpu nhw ennill eu seddau.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^