BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 22 Mawrth 2007, 14:53 GMT
Y Cynulliad : Barn yr ifanc
60 cymru
Casglwyd grŵp 60 Cymru i roi eu barn ar bynciau llosg

Beth ddylai ymgeiswyr ar gyfer etholiad y cynulliad 2007 gynnig i'r ifanc ?

Hwn yw'r cwestiwn a ofynnwyd i rai o grŵp 60 Cymru, y criw y mae BBC Cymru wedi ei gasglu - un ar gyfer pob Aelod Cynulliad - i roi eu barn am bynciau llosg.

Mae'r 60 yn cynrychioli amrywiaeth o safbwyntiau gwleidyddol - pleidleiswyr tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tn, nyrs a phensiynwyr.

Gan fod nifer y bobl ifanc sy'n pleidleisio'n gostwng flwyddyn ar l blwyddyn fe holwyd aelod ifanc o griw 60 Cymru beth y dylai Llywodraeth nesa'r Cynulliad ei gyflawni.

Yng Nglyn Ebwy y mae Lowri Davies, 18 oed, yn byw.

Mae hi'n mynd i Ysgol Gyfun Gwynllyw ac yn astudio gwleidyddiaeth.


Lowri Davies
Lowri Davies : yn poeni am safon addysg a'r amgylchedd

BARN LOWRI DAVIES

Rwy'n credu bod angen mwy o fuddsoddi yn ein sefydliadau addysgol.

Mae safon yr adeiladau ac adnoddau yn ein hysgolion yn warthus.

Rwy'n ddisgybl Blwyddyn 13 yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ac mae 'mrawd ym Mlwyddyn Naw.

Does dim digon o ystafelloedd i ddysgu dosbarthiadau, mae 'da ni neuadd sy ond yn dal 300 o ddisgyblion ... mae yna 900 o ddisgyblion yn yr ysgol.

Does dim cyfarpar modern gan yr adrannau celf, technoleg a cherddoriaeth ac felly mae'r disgyblion dan anfantais os ydyn nhw'n dewis y pynciau hyn.

Yn fy marn i, dyw'r awdurdod lleol ddim wedi ariannu'r ysgol yn iawn ac fe ddylai Llywodraeth y Cynulliad wneud rhywbeth i sicrhau bod pob ysgol yng Nghymru yn derbyn yr un faint o arian ar gyfer pob disgybl.

Rwy'n poeni hefyd am yr amgylchedd.

Gallai Llywodraeth y Cynulliad wneud rhywbeth am hyn wrth sicrhau bod awdurdodau lleol yn ailgylchu mwy.

Mae targedau wedi eu gosod gan Senedd Llundain ond dwi'n teimlo nad oes digon yn cael ei wneud ar hyn o bryd.


Mae Owain Phillips yn fyfyriwr 19 oed o Lanelli.

Mae'n dilyn cwrs coleg yn Aberystwyth ac yn poeni'n benodol am addysg uwch.

owain phillips
Owain Phillips: Poeni am addysg uwch

BARN OWAIN PHILLIPS

Un pwnc fydd yn ganolog i'r ymgyrch etholiadol, sydd ar y gorwel, yw addysg uwch.

Fel myfyriwr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth mae ffoedd dysgu yn bwnc llosg i lawer o fy nghyfoedion ac yn sicr o ddylanwadu ar eu pleidlais ar Fai'r 3ydd.

Gwelwyd y Cynulliad yn sicrhau ffioedd is yng Nghymru, gyda'r ymrwymiad i barhau 'r trefniant yn hanfodol yn llygaid llawer o fyfyrwyr sydd 'u llygaid ar radd yn y dyfodol agos.

Rhaid cofio mai dim ond amser byr mae unigolyn yn treulio mewn Prifysgol, ac mae dechrau gyrfa yn dod set newydd o anghenion yn ei sgl.

Yn sicr, mae'r gallu i brynu tŷ yn peri pryder i lawer o bleidleiswyr ifanc.

Bydd gan y blaid sy'n gallu darbwyllo pobl Cymru bod ganddyn nhw'r ateb i'r broblem hon gyfle gwirioneddol i ffurfio llywodraeth wedi'r etholiad.

Dyma ddau o'r pynciau llosg ymysg pleidleiswyr ifanc Cymru a'r prif rai fydd yn herio'r pleidiau yn yr wythnosau cyn yr etholiad.Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^