BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 21 Mawrth 2007, 19:02 GMT
Y Gyllideb: Biliwn i Gymru
Gordon Brown
O bosib dyma Gyllideb olaf Gordon Brown

Mae'r Canghellor Gordon Brown wedi cyflwyno ei unfed gyllideb ar ddeg yn Nhŷ'r Cyffredin.

Ynddi fe gyhoeddodd y byddai'n torri treth incwm o 22c yn y bunt i 20c ac y byddai hynny'n dod i rym yn Ebrill 2008.

Roedd y cyhoeddiad hwnnw yn gwbl annisgwyl ar ddiwedd ei araith.

Fe gyhoeddodd y byddai gan lywodraeth newydd y cynulliad bron biliwn o bunnau yn ychwanegol i wario ar l yr etholiad ym Mai.

Yn l Ysgrifennydd Cymru, Peter Hain: "Mae hyn yn newyddion gwych i bobl Cymru. Mae'r llywodraethau yn San Steffan ac ym Mae Caerdydd yn cyd-weithio i sicrhau Cymru lewyrchus.

"Mae hyn yn digwydd yn yr oes newydd o ddatganoli pan fydd mwy o bwerau yn cael eu trosglwyddo i Fae Caerdydd gan Ddeddf Llywodraeth Cymru."

Mae'r llywodraethau yn San Steffan ac ym Mae Caerdydd yn cyd-weithio i sicrhau Cymru lewyrchus
Peter Hain
Ysgrifennydd Cymru

Yn y gyllideb hefyd, fe gyhoeddodd Gordon Brown y bydd e'n cynyddu'r gronfa a gafodd ei sefydlu i helpu pobl a gollodd eu pensiynau wrth i'w cwmnau fynd i'r wal.

Fe gafodd gronfa ei sefydlu yn dilyn cwymp cwmni dur Allied Steel and Wire yn Nghaerdydd ac yn l Mr Brown fe fydd y gronfa yn cynyddu o 2 biliwn i 8 biliwn o bunnau.

Ymhlith y mesurau eraill a gafodd eu cyhoeddi gan y Canghellor ddydd Mercher roedd cynnydd ym mhris cwrw a seidr - ceiniog y peint yn ddrytach.

Bydd pris potel o win 5c yn ddrytach a phecyn o sigarets 11c yn ddrytach.

Treth

Yn l y disgwyl fe fydd treth ar y cerbydau sy'n llygru fwyaf yn codi 300 eleni ac yna 100 ar ben hynny y flwyddyn nesa.

Fe gyhoeddodd Mr Brown y bydd newidiadau hefyd i systemau treth er mwyn annog pobl i fod yn fwy gwyrdd.

Fe fydd tai newydd sy'n isel o ran y carbon y maen nhw'n ei ryddhau ddim yn gorfod talu treth stamp yn y dyfodol.

Bydd 'na gymorth ariannol hefyd i bensiynwyr gael system insiwleiddio yn eu tai.

Dywedodd y Canghellor y bydd y lefel isaf ar gyfer talu treth etifeddiaeth yn codi i 350,000 a hynny'n golygu y bydd mwyafrif helaeth o deuluoedd ddim yn gorfod talu treth etifeddiaeth yn y dyfodol.

Teuluoedd

Yn l Gordon Brown, roedd anghenion teuluoedd yn ganolog i'r gyllideb.

Ond eisioes mae arweinydd y Ceidwadwyr, David Cameron, wedi beirniadu'r Canghellor yn hallt ar lawr Tŷ'r Cyffredin.

Fe ddywedodd bod y Canghellor wedi gostwng un dreth ond wedi codi 99 ohonyn nhw.

Daeth ymateb hefyd gan arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Elfyn Llwyd: "Mae'r Canghellor yn torri trethi ymhobman, ond yn boddi mewn mor o ddyled, er mwyn neud yn siwr ei fod e'n fwy poblogaidd cyn symud i rif 10."

Dywedodd Jenny Randerson AC o'r Democratiaid Rhyddfrydol: "Mae cyllideb Gordon Brown yn un ddeniadol mewn ffordd arwynebol iawn.

Nid yw'n gyllideb sy'n creu Cymru tecach na'n wyrddach."
HEFYD
Cyllideb: 9m yn setlo ffrae?
06 Rhag 06 |  Newyddion
Ergyd i frwydr gweithwyr dur
13 Gorff 06 |  Newyddion
'Cymorth' i weithwyr ASW
25 Mai 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^