BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 20 Mawrth 2007, 12:24 GMT
Siom: Diwedd ar Wlad y Gn?
Dennis O'Neill
Dennis O'Neill: 'Cerdd yn bwysig i ddatblygiad plentyn'

Mae cerddorion yng Nghymru yn siomedig oherwydd prinder cyfleoedd cerddorol i blant a phobl ifanc .

Ar raglen materion cyfoes BBC Cymru, Taro Naw, bydd Catrin Finch, cyn-delynores Tywysog Cymru, yn dweud ei bod hi'n anfodlon ar ymateb Llywodraeth y Cynulliad.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud taw'r awdurdodau lleol oedd yn penderfynu sut i wario.

"I mi, mae cerddoriaeth yn hollbwysig i blant - mae'n dod phobl ynghyd," meddai'r delynores.

"Ni yw Gwlad y Gn - fydd hi ddim yn Wlad y Gn os na fydd canu yma."

Mae'r tenor bydenwog Dennis O'Neill wedi dweud: "Mae'n bwysig iawn i blant gael y cyfle i ganu a mwynhau cerddoriaeth, chwarae mewn tm, yn debyg i chwaraeon. Mae hynny'n bwysig iawn ar gyfer datblygiad plentyn."

Bryn Terfel
Bryn Terfel: Wedi arwyddo'r llythr

Mae cerddorion wedi dweud eu bod yn ddig am fod toriadau wedi effeithio'n andwyol ar gyfleoedd a oedd ar gael yng Nghymru.

Er gwaetha ymgyrch yn erbyn y toriadau i gerdd mewn ysgolion, maen nhw wedi dweud eu bod yn anfodlon ar ymateb Llywodraeth y Cynulliad.

Yn Lloegr, meddai'r cerddorion, mae ymgyrch y mae'r arweinydd Sir Simon Rattle, y canwr soddgrwth Julian Lloyd Webber a chyn-reolwr y Beatles George Martin wedi ei chefnogi wedi "llwyddo i newid y drefn".

40 miliwn

Yn Ionawr cyhoeddodd Gweinidog Addysg Lloegr grantiau gwerth dros 40 miliwn i sicrhau bod pob plentyn yn y wlad yn gallu mwynhau cerddoriaeth.

Ddwy flynedd yn l bu toriadau mawr i Gronfa Datblygu Cerddoriaeth yng Nghymru a arferai ariannu ystod eang o ddigwyddiadau, gan gynnwys dosbarthiadau cerddoriaeth i blant llai breintiedig, hyfforddiant roc a phop a therapi i blant ag anghenion arbennig.

Trefnodd Helena Braithwaite, cyn-ymgynghorydd cerdd De Morgannwg, apl i Lywodraeth Cynulliad Cymru i gefnogi digwyddiadau cerdd i blant a phobl ifanc.

Cafodd y llythyr ei arwyddo gan y cantorion bydenwog Bryn Terfel a Dennis O'Neill, y cyfansoddwr Karl Jenkins a bandiau llwyddiannus megis y Super Furry Animals.

Ar l tri mis, meddai Ms Braithwaite, roedd llythyr oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad yn esbonio bod yr arian yn weddill o'r gronfa wedi ei anfon at yr awdurdodau lleol, a'u cyfrifoldeb nhw oedd penderfynu sut i'w wario.

Taro Naw, nos Fawrth, 8.25pm, BBC Cymru ar S4C

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^