BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 20 Mawrth 2007, 14:10 GMT
O Vaughan i Fynwy

Vaughan Roderick
Vaughan Roderick
BBC Cymru

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru sy'n bwrw golwg ar faterion y dydd. Mae croeso i chi anfon eich sylwadau aton ni isod.

Dydd Mawrth, Mawrth 20

Bu farw fy nghyfaill, David Knight, a gafodd ei ladd mewn damwain car ger Pont Abraham. Roedd yn 52 oed ac yn athro yn Rhydaman.

Doedd 'na ddim byd arbennig am David. Pedair blynedd ar Gyngor Cymuned Cefn Cribwr oedd cyfanswm ei yrfa wleidyddol ac roedd ei fywyd yn un digon cyffredin.

Eto i gyd pobl fel David yw'r glud sy'n dal ein cymdeithas ynghyd.

Doeddwn i ddim wedi gweld David ers peth amser ond am ryw reswm neu'i gilydd cefais alwad ffn gan blismon yn gofyn a oeddwn yn gwybod am rif i gysylltu 'i frawd.

A doeddwn i fawr o gymorth iddo ond cynigiais gyfeiriad mam David.

Roedd ei ymateb yn adrodd cyfrolau am agwedd ymroddedig ein gweision cyhoeddus.

Caredig a sensitif

Cefais wybod bod yr heddlu eisoes yn gwybod cyfeiriad y teulu ond gan fod mam David yn oedrannus roedden nhw am dorri'r newydd i aelod arall o'r teulu yn gyntaf.

Hynny yw, er gwaetha'r holl bwysau arnyn nhw, roedd plismyn Dyfed-Powys nid yn unig am wneud eu gwaith ond yn benderfynol o wneud hynny yn y modd mwyaf caredig a sensitif.

Hyd yn oed os oedd hynny'n golygu llwyth o waith ychwanegol.

Dyn fel yna oedd David, dyn a fyddai'n ceisio gwneud yr hyn oedd yn iawn yn lle'r hyn oedd yn hawdd.

Cafodd ei fagu mewn tŷ cyngor yng Nghefn Cribwr ger Pen-y-bont a'i genhedlaeth ef oedd y gyntaf o'i deulu i aros ymlaen yn yr ysgol.

Er mai hanes oedd diddordeb mawr David fe fyddai aros ymlaen i astudio'r celfyddydau yn ormod o naid i'r teulu.

Labordy

Rhaid oedd astudio rhywbeth defnyddiol, rhywbeth a fyddai'n sicrhau swydd.

Felly astudio gwyddoniaeth wnaeth David a chael swydd fel technegydd labordy mewn ysgol gyfun ym Mhen-y-bont.

Yn y swydd honno sylweddolodd fod ganddo fwy o ddawn dysgu na llawer o'r athrawon yr oedd yn eu helpu.

Ac yntau yn ei dridegau penderfynodd hyfforddi i fod yn athro i ddysgu nid gwyddoniaeth ond cymdeithaseg a hanes.

Cafodd swydd fel athro hanes yn Ysgol Gyfun Dyffryn Aman.

Roedd hynny yn ddigon iddo. Doedd gan y dyn addfwyn hwn fawr o uchelgais.

Roedd rhannu ei frwdfrydedd phlant dwyrain Sir Gr yn ddigon a bod yn rhan o we ei gymuned yn ddigon i'w foddhau.

A dyna, ar y cyfan, yw'n gweision cyhoeddus.

Conglfaen

Yn athrawon, yn blismyn neu'n ddoctoriaid; pobol sy'n ceisio gwneud eu gorau dros eraill, yn grwgnach weithiau, yn rhwystredig yn aml, ond trwy eu gwaith yn iro ein cymdeithas.

Y bobl hyn yw conglfaen ein gwareiddiad.

Mae'n hawdd i ni ym Mae Caerdydd anghofio hyn weithiau gyda'r holl gemau gwleidyddol, y strategaethau di-ri, y pwyllgorau, yr is-bwyllgorau a'r adolygiadau.

Hanfod y gwasanaethau cyhoeddus yw eu gweithwyr nid eu gwleidyddiaeth; pobl yn gweithio dros eu pobl.

Ac roedd David Knight ymhlith y goreuon.

 • Os oes gennych chi sylw gallwch ein e-bostio isod.

  Enw
  Eich cyfeiriad e bost
  Tref a Sir
  Eich sylwadau

  Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
  Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

 • O Vaughan i Fynwy


  DIWEDDARA

  O'R ARCHIF
  SYLWADAU 2006
   
  WEDI ETHOLIAD 2005
   
  HYNT A HELYNT YR YMGYRCH
   
  SYLWADAU CYN YR ETHOLIAD
   
  SYLWADAU 2004
     Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^