BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 20 Mawrth 2007, 09:45 GMT
Morgan: Iechyd yn flaenoriaeth
Rhodri Morgan
Mae Rhodri Morgan yn bwriadu ymddeol yn 2009

Mewn araith yn Abertawe nos Lun, mae'r Prif Weinidog, Rhodri Morgan wedi dweud bod angen iddo gael y cyfle i ddefnyddio ei brofiad er mwyn llywio'r cynulliad drwy'r ddwy flynedd nesa, cyn iddo ymddeol.

Fe bwysleisiodd Mr Morgan ei bod hi'n mynd i fod yn gyfnod anodd i'r cynulliad pan fydd Deddf Llywodraeth Cymru yn ymestyn pwerau'r corff wedi'r etholiad ym Mai.

Fe ddywedodd bod angen sicrhau bod y grymoedd newydd yn cael eu defnyddio yn effeithiol ac mewn ffordd greadigol.

Yn ei araith fe ddatgelodd Mr Morgan mai addysg ac iechyd fyddai blaenoriaethau Llafur wrth gyflwyno mesurau tasai'r blaid yn ennill yr etholiad fis nesa.

Fe amlinellodd y byddai'n defnyddio grymoedd sydd bellach ar gael ar hyn o bryd i greu system gwyno er mwyn i gleifion a theuluoedd yng Nghymru fynegi eu pryderon.

"Mae'r materion hyn wrth wraidd agenda'r polisi cymdeithasol sy'n ffurfio asgwrn cefn y pwerau sydd wedi'u datganoli.
Rhodri Morgan AS

Byddai'r ail fesur, yn l y Prif Weinidog, yn canolbwyntio ar y polisi addysg gan gynnwys diwygio'r cwriwcwlwm a darparu gwasanaethau addysg atodol.

Fe ddywedodd "Dyma'r materion sydd yn bwysig i fywyd bob dydd.

"Maen nhw wrth wraidd agenda'r polisi cymdeithasol sy'n ffurfio asgwrn cefn y pwerau sydd wedi'u datganoli.

"'Rwyf wedi penderfynu rhoi'r blaenoriaeth i'r materion hyn er mwyn cyfleu ein brwdfrydedd i ddefnyddio pwerau'r cynulliad mewn ffordd sy'n cysylltu'r llywodraeth bywydau a phryderon y pleidleiswyr."

Ond nid y Blaid Lafur yw'r unig blaid sy'n dweud pa fesurau yw'r rhai mwyaf allweddol o'u safbwynt nhw.

Mae Plaid Cymru wedi sn am gyflwyno mesurau i sicrhau tai forddiadwy ac i wella'r ddarpariaeth gofal plant.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi sn am fesurau sy'n ymwneud gofalwyr a'r iaith Gymraeg.

Bydd y Blaid Geidwadol yn amlinellu eu mesurau nhw yn eu maniffesto sydd yn cael ei gyhoeddi yr wythnos nesa.Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^