BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Mawrth 2007, 13:33 GMT
400 o swyddi: 'Hwb i Abertawe'
Artist's impression of Harbour Square development in Swansea's SAI
Y gobaith yw y bydd SA1 yn hwb enfawr i Abertawe
Mae cwmni o Corea wedi cyhoeddi cynlluniau i greu 400 o swyddi adeiladu oherwydd buddsoddi o 80 miliwn yn Abertawe.

Dywed y cwmni CoDA eu bod am godi mwy na 400 o fflatiau a saith uned fanwerthu yn Sgwr yr Harbwr, ar safle SA1 ar lan y mr.

Hwn yw buddsoddiad cyntaf y cwmni yn y Deyrnas Gyfunol.

Mae Gweinidog Mentergarwch Cymru, Andrew Davies, wedi dweud mai hwn yw'r buddsoddiad mwyaf yn SA1 ac y byddai'n codi proffeil y ddinas.

Consortiwm o fanciau o Corea a'r Deyrnas Gyfunol sy'n cefnogi'r cwmni ac mae'r buddsoddiad ar l i Lywodraeth De Corea lacio'r cyfyngiadau y llynedd ar brynu eiddo tramor.

'Deinamig '

Dywedodd prif weithredwr y cwmni, Hoskik Chi, ei fod wedi penderfynu buddsoddi yn Abertawe - lle mae ei frawd yn byw - ar l treulio mwy na thair wythnos yn edrych ar 25 o safleoedd yn y Deyrnas Gyfunol.

"Gwnaeth datblygiad SA1 argraff arna i ac roeddwn i'n teimlo ei fod yn cynnig y potensial mwyaf ... mae ein buddsoddwyr wedi ymweld 'r safle sawl gwaith.

"Mae'r farchnad yn Abertawe yn ddeinamig ac yn fywiog ac mae'r ddinas a'r ardal o'i chwmpas wedi creu argraff ddofn arna i."

Roedd anogaeth Llywodraeth y Cynulliad yn ystyriaeth allweddol wrth ddewis Cymru, meddai Mr Chi.

Dywedodd Mr Davies, a gyfarfu chynrychiolwyr y cwmni yr wythnos ddiwethaf, y byddai'r buddsoddiad yn "gatalydd i ddenu diddordeb newydd yn y ddinas".

Yr wythnos ddiwethaf cafodd glasbrint gwerth 1biliwn ei gyhoeddi fyddai'n trawsnewid canol dinas Abertawe a'r bae dros yr 20 mlynedd nesaf.

Mae siopau, caffis a thai yn y glasbrint.

Bydd Sgwr yr Harbwr yn cynnwys dau adeilad cyfochrog hyd at naw llawr, yn cynnwys 406 o fflatiau, gan gynnwys rhai tai fforddadwy, maes parcio ac unedau manwerthu.

Mae disgwyl i gais cynllunio gael ei gyflwyno y mis nesaf a bydd y gwaith adeiladu yn cymryd tair blynedd.
HEFYD
Cynllun 1bn i newid Abertawe
05 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^