BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Mawrth 2007, 06:56 GMT
60 Cymru'n codi'u llais
60 Cymru
Fe fydd 60 Cymru yn mynegi barn am ymgyrch etholiadau'r Cynulliad 2007

Gan fod ymgyrch Etholiad y Cynulliad ar fin cychwyn, mae BBC Cymru wedi casglu 60 o bleidleiswyr - un ar gyfer pob aelod cynulliad - fydd yn rhoi eu barn am bynciau'r dydd.

Mae'r criw o 60 - 60 Cymru - yn cynrychioli amrywiaeth o safbwyntiau gwleidyddol - pleidleiswyr tro cyntaf, myfyrwyr, gweithwyr archfarchnadoedd, cyn-filwr, diffoddwr tn, nyrs a phensiynwyr.

Y nhw fydd yn mynegi barn am yr hyn fydd gan y gwleidyddion i'w gynnig tan ddiwrnod yr etholiad.

Yn ddi-os, fe fydd y pynciau mawr yn dod i'r amlwg, iechyd, gwaith, addysg a datganoli.

Cael atebion

Mae'r 60, fel gweddill yr etholwyr, am gael atebion i'w cwestiynau cyn Mai 3.

Mae rhai'n credu y byddan nhw'n pleidleisio ond mae rhai'n benderfynol o beidio phleidleisio o gwbwl.

Helen Mai Hughes
Helen Mai Hughes: Wedi'i siomi

Bydd BBC Cymru'n holi beth yw'r pwnc sy'n eu poeni nhw - iechyd, addysg, neu ofal plant?

Mae Helen Mai Hughes, 22 oed, o Ynys Mn, yn raddedig ond heb waith sefydlog ac mae'n teimlo na fydd ganddi fawr o ots pwy sy'n ennill ym Mai.

"Dwi 'di siomi'n arw iawn," meddai,

"Mae gen i a fy ffrindiau radd ac mae'n siomedig be sy ar gael."

O dramor

Yn Iran y cafodd Nushin Chavoshi-nejad ei geni ond mae'n byw yn Aberdr ac yn credu'n gryf mewn byw'n iach a chyfrifol.

Nushin Chavoshi-nejad
Nushin Chavoshi-nejad : "Angen polisau Cymreig"

Mae'n dysgu Cymraeg a Sbaeneg i oedolion a does dim syndod felly bod addysg yn bwnc pwysig iddi.

"Dwi'n meddwl bod e'n bwysig iawn i Gymru i gael cynulliad ac i weithio tuag at bolisau ein hunain fel ym maes addysg," meddai.

Mae ambell ymhlith y 60 barn gref am bynciau ond yn dweud ar hyn o bryd na fyddan nhw'n pleidleisio.

Cyn-blismon o Gaerdydd yw Ieuan Davies.

O 60 i 61?

Doedd e ddim yn cefnogi'r cynulliad ar y dechrau, a dyw ei farn ddim wedi newid - eto.

Ieuan Davies
Ieuan Davies: "Amser cymryd diddordeb"

"O'n i'n meddwl, ar l i fi bleidleisio yn erbyn y cynulliad a heb bleidleisio yn unrhyw etholiad ar gyfer y cynulliad ers hynny, ei fod e'n amser i fi ddechrau cymryd diddordeb yn beth sy'n digwydd," meddai.

Mae hyfforddwr pl-droed a dawnswyr gwerin ymhlith 60 Cymru.

Efallai erbyn Mai 3 y bydd 'na 61 - gan fod un o'r criw yn disgwyl babi - ac yn achub cyfle i roi'r gwasanaeth iechyd ar brawf.

Fe fydd y 60 yn rhoi eu barn yn yr wythnosau nesa, yn helpu BBC Cymru i godi pynciau llosg a datgelu'r diweddaraf am sut mae'r ymgyrch yn datblygu.

I ddarllen mwy am y 60 cliciwch isod:

  • CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
    Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


    Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


    Yn ôl i'r brig ^^