BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 7 Mawrth 2007, 16:21 GMT
O Vaughan i Fynwy

Vaughan Roderick
Vaughan Roderick
BBC Cymru

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru sy'n bwrw golwg ar faterion y dydd. Mae croeso i chi anfon eich sylwadau aton ni isod.

Dydd Mercher, Mawrth 7

Ar l blynyddoedd o grwydro i'r un hen neuaddau ar gyfer cynadleddau, mae'n ffaith braf bod y pleidiau i gyd wedi dod o hyd i gartrefi newydd i'w cynadleddau gwanwyn eleni. Roedd y ganolfan newydd yn Llandudno yn ddewis amlwg i Lafur. Felly hefyd Galeri Caernarfon i Blaid Cymru. Dangosodd y Ceidwadwyr dipyn o ddychymyg trwy ddefnyddio neuadd griced Morgannwg yng Ngerddi Soffia ond mae'r wobr am y ganolfan gynhadledd fwyaf annisgwyl wedi ei hennill gan y Democratiaid Rhyddfrydol.

Yn ble mae plaid y canol yn cynnal ei chynhadledd? Wel, yn y ganolfan drwyddedi ceir yn Nhreforys o bobman. Does ond gobeithio bod y cynrychiolwyr yn cael cipolwg ar eu disgiau treth cyn gadael gartre!

Nid ar chwarae bach y mae unrhyw blaid yn dewis lle i gynnal ei chynhadledd. Yn gywir neu yn gau mae'r pleidiau yn credu bod cynhadledd yn dod bonws etholiadol lleol. Yn bersonnol, dwi o'r farn mai ffantasi yw'r gred honno. Serch hynny, mae'r dewisiadau'n ddadlennol o ran yr ardaloedd y mae'r pleidiau'n eu targedi.

Pam Abertawe?

Pam felly mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dewis Abertawe a hynny am yr eildro o fewn ychydig flynyddoedd? Yr esboniad amlwg yw bod rhanbarth Gorllewin De Cymru yn cynnig un o'r ychydig gyfleoedd i'r blaid gipio sedd ychwanegol yn y Cynulliad. Dwi ddim eisiau ail-dorri cwys trwy fanylu unwaith yn rhagor am fathemateg etholiadol y rhanbarth hon ond yn y bon mae 'na ras dri cheffyl rhwng y gwrthbleidiau yn y rhan hon o Gymru gyda phwy bynnag sy'n bennu gyda'i drwyn ar y blaen yn sicrhau ail sedd rhestr. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gobeithio y gallai pleidlais gref yn ail ddinas Cymru rhoi'r hwb angenrheidiol i'w rhestr nhw.

Os mai dyna yw eu gobaith gallai'r blaid fod yn gweithio talcen caled. Mae 'na dystiolaeth gynyddol y gallai etholiadau 2007 fod yn rhai siomedig i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Rhai wythnosau yn l cyfaddefodd Peter Black ar ei flog mai'r gorau y gallai'r blaid ddisgwyl ym Mai yw ennill deg sedd gan aros yn y bedwaredd safle yn y Cynulliad. I ddod yn agos at gyrraedd y nod hwnnw hyd yn oed mae'n rhaid gipio ail sedd restr Gorllewin De Cymru.

Ond er mwyn gwneud hynny mae'n rhaid i'r Blaid sicrhau cefnogaeth yr etholwyr a'u galluogodd i gipio grym ar gynghorau Penybont ac Abertawe yn 2004. Y broblem yw y gallai llwyddiannau 2004 esgor ar fethiant yn 2007.

Gwleidydd o Ddenmarc oedd yn gyfrifol am y gymhariaeth ryfedd ond trawiadol rhwng ennill etholiad a phlentyn yn gwlychu ei drowsus. Roedd hi'n brofiad pleserus a chynnes am ychydig eiliadau meddai ond yn boenus o anghyfforddus yn y tymor hir.

Profiadau poenus

Yn sicr dyw rhedeg Abertawe a Phenybont ddim wedi bod yn brofiad pleserus i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn rhannol gan eu bod yn rhedeg y cynghorau hynny heb fwyafrifoedd. Dyw'r blaid ddim wedi gwneud llanast o'r naill cyngor na'r llall ond mae pob plaid yn dioddef rhywfaint o fod mewn grym mewn llywodraeth leol. Am y tro cynta ers degawdau mae plaid y canol yn dysgu'r wers honno.

Mae 'na dystiolaeth hefyd bod etholwyr sy'n pleidleisio i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn etholiadau lleol yn cefnogi Plaid Cymru mewn etholiadau Cynulliadol. Mae canlyniadau etholiadau yng Ngorllewin Abertawe ers 1999 yn brawf o hynny. Gyda'r arolygon barn Prydeinig yn awgrymu bod y Ceidwadwyr yn ennill tir ar draul y Democratiaid Rhyddfrydol dwi'n amau taw brwydr rhwng y Toraid a Phlaid Cymru fydd y frwydr am y sedd rhestr olaf yng Ngorllewin Morgannwg.

 • Os oes gennych chi sylw gallwch ein e-bostio isod.

  Enw
  Eich cyfeiriad e bost
  Tref a Sir
  Eich sylwadau

  Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
  Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

 • O Vaughan i Fynwy


  DIWEDDARA

  O'R ARCHIF
  SYLWADAU 2006
   
  WEDI ETHOLIAD 2005
   
  HYNT A HELYNT YR YMGYRCH
   
  SYLWADAU CYN YR ETHOLIAD
   
  SYLWADAU 2004
     Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^