BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Mawrth 2007, 13:21 GMT
Cynllun 1bn i newid Abertawe
Pier Y Mwmbwls
Cynllun arall: Adnewyddu pier y Mwmbwls

Mae cynlluniau gwerth 1 biliwn fydd yn troi Abertawe'n "ddinas gyffrous" o fewn 20 mlynedd wedi cael eu cyhoeddi.

Bu datblygwyr eiddo yn Abertawe er mwyn cael mwy o wybodaeth am "dri safle o bwys".

Bydd y cynllun yn cynnwys "adeiladau trawiadol," canolfan siopa, siopau, caffis, tai a llefydd cyhoeddus.

"Hwn yw ein cyfle ni i ddenu buddsoddi newydd," meddai arweinydd y cyngor Chris Holley.

Eisoes mae ardal SA1 yn cael ei hailddatblygu ac yn Chwefror cafodd cynllun arall ei gyhoeddi, troi Bae Abertawe'n ganolfan chwaraeon dŵr.

Sgwr

Y "tri safle o bwys" yn y cynlluniau diweddara yw canolfannau siopa Dewi Sant a'r Quadrant, Stryd Paxton, ac ardal Sailbridge.

Mae bwriad i godi sgwr o flaen Canolfan Dylan Thomas ac ardal ar gyfer cerddwyr troed ger Theatr y Grand.

Bydd Heol Ystumllwynarth yn cael ei throi'n boulevard "fel y gall pobol gerdded i ganol y ddinas".

"Ry'n ni am sicrhau fod Abertawe yn cyrraedd ei photensial," meddai Mr Holley.

"Y nod yw adfywio'r safleoedd a chynyddu a gwella ansawdd siopau a siopau mawr yng nghanol y ddinas.

"Eleni mae'n debyg taw safle Dewi Sant a'r Quadrant fydd y safle mwya mewn canol dinas i gael ei farchnata yn y Deyrnas Gyfun," meddai Mr Holley.

'Gweddnewid'

Partneriaeth Canol Dinas Abertawe, Cyngor Abertawe a Llywodraeth y Cynulliad gomisiynodd y cynlluniau.

Bydd angen i ddatblygwyr fynegi diddordeb erbyn diwedd Ebrill.

Dywedodd y Gweinidog Menter Andrew Davies, oedd yn y lansiad ddydd Llun, fod y cynlluniau'n "fodd i weddnewid y ddinas".
HEFYD
Cynllun i adfywio bae Abertawe
22 Chwef 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^