BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Mawrth 2007, 08:06 GMT
Bygythiad canser i bobl ifanc
Gwely Haul
Mae angen mwy o reolaeth ar y diwydiant

Mae mwy o bobl ifanc yn diodde o ganser y croen, medd dermatolegydd.

Dywedodd Dr Sharon Blackford o Ysbyty Singleton, Abertawe, ei bod yn rhoi triniaeth i bobl yn eu tridegau a bod canser y croen fel arfer i'w ganfod mewn pobl hŷn.

Mae rhai wedi dweud fod hyn oherwydd salonau lliw haul poblogaidd a bod nifer heb staff.

Ond mae nifer o gwmnau gwelyau haul yn gwadu bod cwsmeriaid o dan oed yn defnyddio'r gwelyau.

"Mae pobl yn eu tridegau yn gorfod cael triniaeth ac mae hyn yn newyddion drwg," meddai Dr Blackford wrth raglen Eye on Wales Radio Wales.

'Annerbyniol'

"O gael canser y croen yn ifanc fe gewch chi fwy o achosion.

"Dwi'n gwybod am ferched mor ifanc ag 13 neu 14 oed yn Abertawe sy'n defnyddio'r gwelyau haul. Mae hyn yn annerbyniol."

Dywedodd meddyg wrtha i fod cael dau melanoma niweidiol yn 'y nghoesau yn anarferol iawn i ddyn 23 oed
Andrew Newton Lee, actor

Mae AS Dwyrain Abertawe, Sian James, wedi cyflwyno cynnig Seneddol fel y gallai'r diwydiant reoli siopau heb staff.

"Ro'n i wedi dychryn pan sylweddolais i fod pobl ifanc iawn yn defnyddio'r llefydd hyn - drwy roi arian mewn peiriant yn unig," meddai.

Gwrthod gwneud sylw a oedd pobl ifanc yn defnyddio'r gwelyau wnaeth Consol Suncenter, cwmni Ewropeaidd sydd thua 80 o ganolfannau drwy Brydain.

"Rydym wedi bod yn gweithio yma am dros 10 mlynedd a does gennym ni ddim tystiolaeth bod cwsmeriaid o dan oed yn defnyddio'n llefydd ni," meddai'r llefarydd Sam Kirby.

"Os oedden ni'n credu bod pobl ifanc yn defnyddio'r gwelyau fe fydden ni'n rhannu pryderon Sian James.

"Ond hoffen ni weld y dystiolaeth."

Mae Cymdeithas Gwelyau Haul y Deyrnas Unedig yn cynrychioli 20% o'r diwydiant ac yn credu y dylai canolfannau peiriant arian gau.

Does gan y gymdeithas ddim hawl gyfreithiol i fynnu rheol dan 16 oed ymhlith eu haelodau.

'Anarferol'

Dywedodd prif weithredwr cynorthwyol y gymdeithas, Kathy Banks, nad oedd Consol Suncenter yn aelod oherwydd nad oedden nhw'n dilyn gofynion y cd ymarfer.

"Un o'r amodau yw bod staff yn goruchwylio'r defnydd," meddai.

Dywedodd yr actor Andrew Newton Lee, oedd yn y gyfres Hollyoaks, ei fod wedi bod i'r llefydd hyn yn aml cyn cael canser y croen.

"Fe ddywedodd y meddyg wrtha i fod cael dau melanoma niweidiol yn 'y nghoesau yn anarferol iawn i ddyn 23 oed," meddai'r actor sydd bellach yn Los Angeles.

"Mae'r gwelyau haul yn risg ac mae'n rhaid i bobl ddeall y peryglon."

Yn 2004 galwodd Cymdeithas Feddygol Prydain ac Ymchwil Canser y Deyrnas Unedig am wahardd unrhyw un dan 16 oed rhag defnyddio'r math yma o lefydd.

Eye on Wales, BBC Radio Wales, nos Lun, Mawrth 5 am 6pm.
HEFYD
Gwelyau haul: 'Mwy o reoli'
01 Medi 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^