BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Mawrth 2007, 17:37 GMT
'Un o'r hoelion wyth' yn ymddeol
Gwyn Llewelyn
Gwyn Llywelyn: Hanner canrif o brofiad newyddiadurol

Mae dyn fu'n gweithio yn y byd teledu, radio a newyddiaduraeth ers bron 50 mlynedd yn ymddeol.

Gwyn Llywelyn, un o gyflwynwyr y rhaglen gylchgrawn Wedi 7, sy wedi rhoi'r gorau iddi.

"At ei gilydd roedd gweithio ar straeon ar gyfer Hel Straeon a Wedi 7 yn fwy pleserus na gohebu ar gyfer rhaglenni newyddion.

"Roedd newyddion, fel arfer, yn ymwneud ag ymgecru a phrotestio tra bod cyfranwyr yn tueddu i fwynhau cyfrannu i'r eitemau ar Hel Straeon a Wedi 7, ac roeddwn i'n gwneud llawer o ffrindiau."

Cafodd 15 o swyddi i gyd, meddai, a naw o'r swyddi hynny yn "cychwyn pethau o'r newydd" gan gynnwys cwmni Teledu Cymru, rhaglen Y Dydd, bod yn llais cyntaf Radio Cymru, Hel Straeon, rhaglen deithio Gwyn a'i Fyd.

"At ei gilydd, roedd yn well gen i y radio fel cyfrwng oherwydd ei fod yn fwy uniongyrchol ac agos-atoch.

Gwyn Llewelyn
Y Dydd: Gwyn Llywelyn

"Mae angen cymaint yn fwy o baratoi ar gyfer y teledu, gyda'r colur a'r dillad ac ati."

Dywedodd fod cynnal safonau iaith a phroffesiynoldeb yn bwysig iawn iddo.

"Dwi'n tristu wrth glywed rhai o ohebwyr newyddion y dyddiau hyn - dylen nhw ddim fod yn agos at y radio a theledu.

"Ond mae safonau technegol wedi carlamu ymlaen. Mae'n gyfrwng mor hwylus erbyn hyn.

"Roeddwn i'n gallu cyflwyno eitemau ar gyfer Wedi 7 yn fyw o unrhyw le diolch i loeren."

Cafodd ei eni ym Mangor ar Fawrth 6, 1942. Wedyn cafodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Ty'nygongl ac Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch.

Yn 1958 ymunodd 'r North Wales Chronicle a'r Cloriannydd fel gohebydd cyn symud yn 1962 i Gaerdydd i fod yn Is-Olygydd ar y Western Mail.

Ailymuno

Wedyn ymunodd chwmni Teledu Cymru fel gohebydd pan oedd y tm yn cynnwys John Roberts Williams a T Glynne Davies.

Ar l i'r fenter fethu yn 1963 ailymunodd 'r Western Mail fel gohebydd cyffredinol.

Yn 1964 ymunodd chwmni TWW fel Gohebydd Crwydrol ar raglen Y Dydd.

Daeth yn brif gyflwynydd Y Dydd yn 1968 ac aros yn y swydd tan 1975.

Gwyn Llywelyn
Gwyn Llywelyn a Gwyn Erfyl

Yn 1976 ymunodd 'r BBC a symudodd i Fangor i gyflwyno Bore Da a rhaglenni newyddion boreol Radio Cymru.

Wedyn yn 1979 derbyniodd gynnig i fod yn un o gyflwynwyr Heddiw gan gadw ei ddyletswyddau ar O'r Newydd.

Yn 1982 daeth yn un o gyflwynwyr sefydlog Newyddion Saith ac yn 1986 derbyniodd wahoddiad i fod yn brif gyflwynydd Hel Straeon ac ymuno thm yn cynnwys Lyn Ebenezer a Catrin Beard.

Bu'n Bennaeth Uned Gyfathrebu Cyngor Ynys Mn cyn dod yn gyflwynydd rhaglen Wedi 7.

"Mae'r pum mlynedd diwetha o ohebu ar gyfer Wedi 7 wedi bod yn fonws."

Cyn hynny ei gwmni ei hun Monitor gynhyrchodd y rhaglen deithio Gwyn a'i Fyd.

'Annisgwyl'

"... roeddwn i allan o fyd teledu am bedair blynedd cyn cael gwahoddiad annisgwyl yn l i deledu i weithio gyda'r criw ifanc brwdfrydig ar Wedi 7.

"Efallai bod 'ymddeol' yn gamarweiniol braidd - dod allan o gyflwyno ar raglen dyddiol ydw i, mewn gwirionedd.

"Dwi'n gobeithio cael y cyfle i gyfrannu ambell i beth yn awr ac yn y man o hyd a dwi'n symud tŷ o Borthaethwy i Gaernarfon."

Ymhlith ei gyfrolau mae dau lyfr Hel Straeon a'r nofelau Pry'r Gannwyll a'r Ias yng Ngruddiau'r Rhosyn.
HEFYD
Y gohebydd oedd yn Aberfan
17 Hyd 06 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^