BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Mawrth 2007, 17:47 GMT
Fodca anghyfreithlon: Dallineb?
Fodca Christoff
Distyllfa: Miloedd o litrau o fodca

Mae fodca ffug a gynhyrchwyd mewn ffatri anghyfreithlon ac a allai arwain at ddallineb, wedi cael ei ddarganfod ar werth mewn tafarn yn ne Cymru.

Daeth swyddogion tollau o hyd i'r ffatri gyda miloedd o litrau o fodca mewn stordy yn Grangetown, Caerdydd, ddydd Iau.

Daethpwyd o hyd i fotel o'r fodca mewn tafarn ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae adroddiadau bod pedair botel mewn siop ym Mlaenau Gwent.

Mae profion cynnar ar y fodca yn dangod ei fod yn cynnwys llawer mwy o fethanol na'r hyn a ganiateir.

"Mae lefel niweidiol o fethanol yn y fodca a allai arwain at ddallineb," meddai llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd.

Dylai unrhyw un, meddai'r swyddogion, sy' wedi prynu Fodca Christoff ei daflu i ffwrdd.

Cafodd tri o Wlad Pwyl eu harestio cyn cael eu rhyddhau'n ddigyhuddiad.

Mae'r swyddogion wedi cau a chwalu'r ffatri.

'Ymgyrch fawr'

"Roedd hon yn ymgyrch fawr," meddai Kathryn Corcoran, o'r Adran Dollau Tramor a Chartref.

"Dy'n ni ddim wedi dod o hyd i gymaint o alchohol anghyfreithlon yng Nghaerdydd ers tipyn.

"Ry'n ni'n gofidio'n fawr oherwydd dy'n ni ddim yn siwr beth sy yn y fodca.

"Ac ry'n ni am gydweithio 'r cyngor er mwyn dweud wrth bawb y dylen nhw arllwys y fodca hwn i ffwrdd."

Roedd 5,000 o boteli wedi eu labelu yno a chafnau'n cynnwys miloedd o litrau.

Byddai hyn wedi golygu colledion o 500,000.

Roedd gwirod methyl yn y stordy ac alcohol diwydiannol.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^