BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Mawrth 2007, 08:24 GMT
O Vaughan i Fynwy

Vaughan Roderick
Vaughan Roderick
BBC Cymru

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru sy'n bwrw golwg ar faterion y dydd. Mae croeso i chi anfon eich sylwadau aton ni isod.

Dydd Gwener, Mawrth 2

Llwyddais i osgoi teithio i Landudno ar gyfer Cynhadledd Plaid Lafur Cymru'r penwythnos diwetha. Nid bod gen i unrhyw beth yn erbyn Llandudno na Llafur Cymru o ran hynny. Ond ar l chwarter canrif o fynychu'r cynadleddau 'ma dwi wedi darganfod rheol euraidd.

Y cynadleddau diddorol yw'r rhai sy'n dilyn etholiadau. Dyna pryd mae 'na waed ar y muriau. Rali a dim byd mwy yw cynhadledd ar drothwy etholiad.

Roedd Nick Bourne yn ddigon gonest i gyfaddef hynny mewn cynhadledd newyddion yr wythnos hon. Pan ofynnwyd iddo pam na fydd y Gynhadledd Geidwadol yr wythnos hon yn trafod y syniad dadleuol o gynrychiolaeth gyfrannol mewn etholiadau cyngor atebodd fel hyn, "Nid trafod polisi yw pwrpas cynhadledd Geidwadol. Digwyddiad cymdeithasol ac offeryn ymgyrchu yw cynhadledd."

Nawr, er gwaethaf cyfaddefiad Nick Bourne fe fydda i'n mynychu'r gynhadledd Geidwadol eleni ac nid dim ond am ei bod o fewn pum munud i'm cartref! Yn fy marn i hon yw'r fwyaf diddorol o'r cynadleddau gwanwynol gan fod y blaid ar ganol proses o newid, proses sy'n anodd i rai o'r selogion ei derbyn.

De neu chwith

Mewn rhai ffyrdd mae'r blaid wedi llwyddo i gadw ei disgyblaeth yn rhyfeddol yn ddiweddar. Dwi'n amau bod osgoi dadlau am Ewrop yr un mor anodd a rhoi'r gorau i smocio i ambell i Dori! Dyw canmol datganoli a brwdfrydedd tuag ar yr iaith Gymraeg ddim yn bethau greddfol chwaith i ambell i Geidwadwr.

Mae selogion pleidiau yn fodlon goddef llawer, wrth gwrs, er mwyn sicrhau grym. Does ond eisiau ystyried hanes Llafur Newydd i ddeall hynny! Ond yn achos y Ceidwadwyr mae 'na broblem....nid yn gymaint yng Nghymru ond yn Lloegr. Mae etholiadau mis Mai yn brawf allweddol i strategaeth David Cameron.

Fe fyddai methiant yn fl ar fysedd rhai ar asgell dde'r blaid yn San Steffan sy'n ysu am gyfle i gicio Mr Cameron oddi ar ei feic. Mae hi eisoes yn amlwg bod y Toraid yn wynebu talcen caled iawn yn Yr Alban.

Lwc

Mae canlyniadau Cymru felly yn allweddol bwysig i Mr Cameron a'i strategaeth dir canol. Ond dyw ennill tir yng Nghymru ddim yn mynd i fod yn hawdd. Roedd lwc o blaid y Ceidwadwyr yn y bleidlais rhestr yn 2003.

I gynyddu eu cynrychiolaeth yn 2007 felly mae'n rhaid ennill nifer cymharol sylweddol o etholaethau. Mae'n ddigon posib na fyddai cynnydd pur sylweddol yn eu canran o'r bleidlais yn golygu unrhyw gynnydd yn eu cynrychiolaeth.

Mae strategwyr y blaid yng Nghymru a Llundain yn deall hynny'n iawn. Ond a fyddai'r esboniad yn ddigon i rwystro'r rhai sy'n awchu am gyfle i adennill y blaid i'r dde? Nid chwarae bach yw etholiadau Cymru i'r Toraid y tro hwn.

Mae'r rhain yn rhan o frwydr am gorff ac enaid y blaid.

 • Os oes gennych chi sylw gallwch ein e-bostio isod.

  Enw
  Eich cyfeiriad e bost
  Tref a Sir
  Eich sylwadau

  Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
  Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

 • O Vaughan i Fynwy


  DIWEDDARA

  O'R ARCHIF
  SYLWADAU 2006
   
  WEDI ETHOLIAD 2005
   
  HYNT A HELYNT YR YMGYRCH
   
  SYLWADAU CYN YR ETHOLIAD
   
  SYLWADAU 2004
     Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^