BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 26 Chwefror 2007, 07:57 GMT
Pryder elusen am alwadau
Iselder (generic)
Roedd y galwadau yn ymwneud ag iselder a phroblemau iechyd meddwl

Roedd un o bob chwe galwad i ChildLine yng Nghymru'r llynedd oedd yn ymwneud ag iechyd meddwl oddi wrth ferched yn sŰn am ladd eu hunain.

Mae ymchwil yr elusen yn dangos bod rhai merched wedi cysylltu ‚ nhw wrth geisio lladd eu hunain.

Yn ystod y flwyddyn cafodd y gwasanaeth fwy na 1,000 o alwadau yn ymwneud ag iechyd meddwl.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn poeni am nifer y bobl ifanc yng Nghymru sy'n lladd eu hunain a dywedodd eu bod yn ceisio delio ‚'r problemau..

Mae ChildLine am gael mwy o arian ar gyfer gwasanaethau plant.

Dywedodd yr elusen fod un o'i weithwyr wedi helpu achub bywyd merch ifanc oedd wedi cymryd gorddos o gyffuriau.

Roedd y ferch yn ei hystafell wely a'i rhieni i lawr grisiau a ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd.

Esgeuluso

Gyda chaniat‚d y ferch cafodd y gwasanaethau brys eu galw ac achub y ferch.

Roedd cyfanswm o 157 o alwadau hunanladdiad i ganolfannau ChildLine yn Y Rhyl ac Abertawe oddi wrth ferched a 36 oddi wrth fechgyn.

Er gwaetha'r nifer uchel o alwadau, mae ystadegau'n dangos fod y nifer fwya sy'n lladd eu hunain rhwng 15 a 21 oed - a thair gwaith yn fwy o fechgyn.

Dywedodd Jonathan Green, rheolwr ChildLine yng Nghymru, fod angen i Lywodraeth y Cynulliad roi mwy o arian at wasanaeth iechyd meddwl ac nad oedd digon o wasanaethau therapiwtig i blant.

"Pan mae pobl ifanc yn siarad am ladd eu hunain maen nhw mewn gwewyr meddwl.

"Maen nhw wedi cyrraedd pen eu tennyn a heb neb arall i droi ato."

Mewn datganiad dywedodd Llywodraeth y Cynulliad eu bod yn "edrych ar sawl agwedd" fel bod modd i bobl ifanc gyrraedd gwasanaethau.

Fe fyddan nhw'n holi barn am strategaeth genedlaethol mewn ysgolion o ran cynghori disgyblion a sicrhau bod darpariaeth ar gael iddyn nhw.

Dywedodd y llefarydd eu bod yn cryfhau gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc ar draws gwasanaethau gofal, iechyd ac addysg.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^