BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 22 Chwefror 2007, 07:46 GMT
Cynllun i adfywio bae Abertawe
Pier Y Mwmbwls
Mae'r syniadau yn cynnwys cynllun i adnewydd pier y Mwmbwls

Bydd cynlluniau i ailddatblygu bae Abertawe gyda'r gobaith o'i wneud yn gyrchfan i bobl leol a thwristiaid yn cael eu cyhoeddi ddydd Iau.

Mae'r cyngor sir yn sn am adfywio'r arfordir rhwng canol y ddinas a'r Mwmbwls.

Cafodd y cynllun ei gomisiynu gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth y Cynulliad.

Bydd y strategaeth yn cynnwys cynlluniau i sefydlu canolfan chwaraeon dŵr, ar gyfer sglefrwyr dŵr a hwylfyrddwyr, a chynllun i adfywio pier Y Mwmbwls.

Dywedodd cynghorydd Chris Holly, arweinydd Cyngor Abertawe, fod y syniadau yn gyffrous a beiddgar.

"Mae Abertawe eisoes yn gyrchfan poblogaidd i dwristiaid.

Barn y bobl

"Rydym yn denu 3 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn sy'n cyfrannu 238 miliwn i'r economi leol.

"Beth mae'r strategaeth newydd yn awgrymu ydi y gallwn ni wneud mwy gydag ardal yr arfordir."

Dywedodd fod y cyngor yn edrych ymlaen at glywed barn y bobl ar y cynlluniau.

Yn l Dr Ian Jenkins o Athrofa Abertawe mae angen gwneud mwy i ddenu twristiaid i ardal y bae.

"Mae'r syniad o ganolfan chwaraeon dŵr yn cydio mewn dychymyg rhywun," meddai.

"Mae'r potensial ar gyfer twf yn sector yma yn aruthrol, ac mae'n gyfle i wneud arian mawr."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^