BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 19 Chwefror 2007, 12:49 GMT
Bomiau llythyr: Arestio dyn
A policeman outside the DVLA building in Swansea
Cafodd pedwar o bobl eu hanafu ar 7 Chwefror yn y DVLA, Abertawe

Mae dyn wedi cael ei arestio mewn cysylltiad 'r bomiau llythyr a anfonwyd at fusnesau a sefydliadau yn ddiweddar, medd yr heddlu.

Cafodd y dyn, Miles Cooper sy'n ei 20au, ei arestio yn Cherry Hinton ger Caergrawnt.

Mae'r heddlu'n ymchwilio i saith bom llythyr anfonwyd at fusnesau a sefydliadau ers Ionawr 18, gan anafu o leiaf naw o bobl.

Cafodd pedwar o bobl eu hanafu ar Chwefror 7 pan ffrwydrodd bom llythyr yn ystafell bost yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau, y DVLA, yn Abertawe.

Yn l Anton Setchell o Gymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu, cafodd y dyn ei arestio yn oriau mn bore Llun, tua 3am.

Diogelwch staff

Dywedodd Mr Setchell y dylai pawb fod yn ofalus oherwydd y posibilrwydd o fwy o lythyrau bom. Roeddent mewn amlenni maint A5 trwchus.

"Os oes gan unrhyw un bryderon am lythyr sy'n cyrraedd trwy'r post, dylent gysylltu 'r heddlu ar unwaith."

Yr wythnos ddiwethaf cafwyd trafodaethau am ddiogelwch staff canolfan drwyddedu'r DVLA yn Abertawe.

Dywedodd swyddogion undeb eu bod nhw'n sicrhau bod y 4,000 o staff, yn arbennig staff yr ystafell bost, yn fodlon ar y trefniadau newydd.

Cafodd dynes losgiadau wedi'r digwyddiad yn Abertawe a dau ddyn driniaeth am sioc.

Cafodd dynes arall driniaeth am nad oedd yn gallu clywed yn iawn.
HEFYD
DVLA: Hawliau anifeiliaid?
09 Chwef 07 |  Newyddion
Bom llythyr: Anafu gweithwyr
07 Chwef 07 |  Newyddion
Symud swyddi DVLA i Abertawe
10 Ion 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^