BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 17 Chwefror 2007, 10:24 GMT
Rali dros goleg ffederal Cymraeg
Darlith mewn prifysgol
Mae ymgyrch i sefydlu coleg ffederal Cymreg ers naw mlynedd

Cymerodd ddwsinau o fyfyrwyr o wahanol rannau o Gymru ran mewn rali yn Aberystwyth yn galw am sefydlu Coleg Ffederal Cymraeg.

Yn ôl y myfyrwyr mae angen newid radical y er mwyn i addysg Gymraeg lwyddo.

Yn ystod y Rali dydd Sadwrn roedd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth yn dangos ffilm ddogfen sydd medda nhw'n amlinellu'r problemau gyda'r drefn bresennol.

Dywedodd Menna Machreth, Llywydd UMCA: "Mae'n warthus beth mae myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn gorfod ei ddioddef ac mae'r ffilm rydym wedi ei chynhyrchu yn dangos enghreifftiau o hyn.

"Does dim dilyniant o addysg uwchradd cyfrwng Gymraeg i addysg uwch, ond fe fydd y rali'n dangos faint o gefnogaeth sydd ymhlith y myfyrwyr a'r alwad o gymdeithas am ddiwedd i'r sarhad tuag at y Gymraeg fel iaith academaidd."

Rydym yn cefnogi'r ymgyrch, gant y cant
Heini Gruffudd, Rhieni Dros Addysg Gymraeg
Roedd sawl siaradwr yn annerch yn y rali, gan gynnwys Elin Jones AC, Mererid Hopwood, a Dilwyn Roberts-Young o undeb UCAC.

Ychwanegodd Menna Machreth: "Ein gobaith yw y bydd pobl yn cymryd sylw o'n galwad ac yn edrych ar y ffilm ddogfen ar ôl i ni ei roi ar y we ac yn sylweddoli difrifoldeb y sefyllfa a bod angen buddsoddi'n sylweddol mewn addysg cyfrwng Cymraeg er mwyn creu Cymru ddwyieithog."

Tystysgrifau prifysgol
Gwrthodwyd y syniad o greu Coleg Ffederal Cymraeg gan bwyllgor arbennig

Y llynedd gwrthodwyd y syniad o greu Coleg Ffederal Cymraeg gan bwyllgor gafodd ei sefydlu gan Brifysgol Cymru i ystyried y posibilrwydd.

Roedd y pwyllgor yn argymell cynllun sy'n adeiladu ar y ddarpariaeth bresennol drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn dadlau nad oes modd sefydlu coleg ffederal am fod y sefydliadau addysg uwch yn erbyn y cynllun.

Mae'r ymgyrch wedi derbyn cefnogaeth mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

Dywedodd Heini Gruffudd, un o arweinwyr Rhieni Dros Addysg Gymraeg: "Rydym yn cefnogi'r ymgyrch, gant y cant."


HEFYD
Protest dros addysg Gymraeg
26 Hyd 06 |  Newyddion
'Gwrthod coleg ffederal Cymraeg'
11 Gorff 06 |  Newyddion
£1m at addysg uwch Gymraeg
26 Gorff 05 |  Newyddion
£3m i hybu darlithwyr Cymraeg
03 Meh 05 |  Newyddion
Protest o blaid addysg Gymraeg
22 Chwef 05 |  Newyddion
Prifysgol Cymru'n croesawu arian
03 Tach 04 |  Newyddion
Coleg 'wedi bradychu'r iaith'
24 Hyd 04 |  Newyddion
Sefyllfa'r iaith 'yn drychinebus'
03 Awst 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^