BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 15 Chwefror 2007, 13:35 GMT
Prosiect gwiwer goch: 'Ergyd'
Wiwer goch
Mae arolwg o'r nifer o wiwerod sydd ar l yn y goedlan yn cael ei gynnal

Daeth ergyd i gynllun gwarchod gwiwerod coch ym Mn ar l i un farw.

Hwn yw'r tro cyntaf i wiwer goch farw yng Nghymru ar l cario firws oddi wrth wiwer lwyd.

Bu farw'r wiwer o frech wiwer er iddi gael gwrthfiotig.

Does 'na ddim un wiwer arall wedi ei heintio, meddai Craig Shuttleworth o'r prosiect.

Ond fydd neb yn gwybod yn union tan Fawrth faint o wiwerod sydd wedi cael eu heffeithio ar l cynnal arolwg.

Triniaeth

"Mae'r firws yma wedi arwain at farwolaeth cannoedd o wiwerod coch yn Lloegr ond erioed wedi effeithio ar yr anifail yng Nghymru," meddai Dr Shuttleworth.

"Gwiwerod llwyd sy'n cario'r firws sydd ddim yn dangos yr un symptom ond o fewn tair wythnos i wiwer goch ei ddal, mae'n farw."

Bu farw'r wiwer ym Mn er gwaetha triniaeth yn Sŵ Fynyddig Bae Colwyn.

"Yn anffodus, bu farw'r anifail bum niwrnod yn ddiweddarach ac ar l archwiliad post mortem sylwon ni ei fod yn diodde o'r firws," meddai Dr Shuttleworth.

Felly bydd yr holl nythod yn y goedlan yn cael eu gwagio a'u glanhau gyda gwelyau newydd.

Cafwyd hyd i bedair gwiwer llwyd gafodd eu lladd yn Fforest Niwbwrch.

"Er gwaetha'r ergyd rydym yn obeithiol o hyd," meddai'r arbenigwr.

"Mae'r gwiwerod coch yn dal i fynd i'r lle bwyd."
HEFYD
Y wiwer goch yn y canolbarth
21 Ebr 06 |  Newyddion
Gwiwer goch ar gynnydd
06 Meh 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^