BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 14 Chwefror 2007, 08:01 GMT
Newid hinsawdd: 'Anghyfrifol'
Rhodri Morgan
Sylwadau Rhodri Morgan yn cael eu beirniadu

Mae Rhodri Morgan wedi dweud na fyddai cynhesu bydeang o reidrwydd yn beth gwael - os daw heulwen a hinsawdd well i Gymru.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru wrth y cynulliad fod newid hinsawdd yn anochel, a bod rhaid i Gymru addasu i'r newid.

Mae'r gwrthbleidiau wedi dweud fod ei sylwadau yn "hollol anghyfrifol".

Dros y misoedd nesa bydd Llywodraeth y Cynulliad yn cyhoeddi sut y maen nhw'n bwriadu ymateb i gynhesu bydeang.

'De California'

Mewn araith nos Lun, dywedodd Mr Morgan: "Os bydd hinsawdd Cymru'n debycach i Sbaen neu dde California yn y dyfodol, yna bydd hinsawdd Sbaen yn debycach i'r Sahara.

"Os na allwn ni osgoi'r fath newid erbyn 2050, go brin na fydd hyn o fudd i Gymru."

Yn ystod ei sesiwn gwestiynau wythnosol ddydd Mawrth, dywedodd Mr Morgan ei fod e'n fwy na hapus i ailadrodd ei sylw.

"Allwn ni ddim atal pob newid yn yr hinsawdd.

"Felly mae'n rhaid i ni addasu i'r newidiadau hynny," meddai.

"Os yw'r gogledd yn troi'n gynhesach, go brin na fydd hyn o fudd."

'Syfrdanu'

Dywedodd Mike German, Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn y cynulliad, ei fod wedi ei "syfrdanu" gan yr "agwedd hunanfodlon iawn" Mr Morgan at gynhesu bydeang.

Ym marn Mr German, dylai Cymru arwain y "chwyldro gwyrdd".

"Does gennym ni ddim gobaith os yw ein Prif Weinidog yn 'gwneud dim-byd' heblaw croesawu tywydd cynhesach," meddai.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, arweinydd Plaid Cymru, fod sylwadau Mr Morgan yn "hollol anghyfrifol".

Ddim yn poeni

Yn l arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Nick Bourne, roedd sylwadau Mr Morgan wedi creu'r argraff nad oedd yn poeni am gynhesu bydeang.

Dywedodd Mr Morgan ei fod yn cyfeirio at y fath o newid hinsawdd yr oedd gwyddonwyr wedi dweud ei fod yn anochel.

Amlinellodd sut y byddai Llywodraeth y Cynulliad am fynd i'r afael 'r newid yn yr hinsawdd, a bydd cyfres o gyhoeddiadau yn ystod y misoedd nesa.
HEFYD
Pryder dyfodol ein harfordir
13 Chwef 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^