BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2007, 17:17 GMT
Prostad: 'Triniaeth arbennig ar gael'
Llun o'r prostad
Fe fydd swyddogion iechyd yn trafod adolygu'r cyffur yr wythnos hon
Mae Prif Weinidog y Cynulliad wedi dweud y bydd triniaeth arbennig ar gyfer canser y prostad ar gael o fis Ebrill ymlaen.

Dylai unrhywun yng Nghymru sy'n diodde o ganser y prostad nawr allu cael triniaeth brachytherapi.

Daeth cefnogaeth ariannol i'r fath arbennig yma o driniaeth i ben llynedd, ond dywedodd Rhodri Morgan y bydd y driniaeth yn cael ei gynnig yn Ysbyty Felindre yng Nghaerdydd.

Yn y Senedd ym Mae Caerdydd brynhawn Mawrth roedd y gwrthbleidiau wedi gofyn a fyddai arian ar gael fel y gallai cleifion canser prostad fynd i Loegr yn syth am y driniaeth brachytherapi.

Dywedodd Rhodri Morgan ei fod yn deall y byddai cleifion "brys" yn cael eu hasesu ac y byddai modd cael triniaeth yn Lloegr.

Mae brachytherapi yn ffordd amgen o drin cansyr y prostad yn lle llawdriniaeth radiotherapi arferol.

Yr hyn sy'n digwydd yw bod hadau ymbelydrol yn cael eu mewnblannu'n uniongyrchol yn chwarren brostad y claf.

Mantais

Mantais y driniaeth, yn l Elusen Cansyr y Prostad, yw ei bod yn llawer mwy hwylus a bod cleifion yn cael mynd adre o'r ysbyty'n gynt.

Roedd honiadau nad oedd dynion yng Nghymru yn cael yr un driniaeth at ganser y prostad chleifion yn yr Alban a Lloegr am nad oedd swyddogion yma'n talu amdani.

Yn l ymgyrchwyr, roedd y sefyllfa yn enghraifft o loteri o ran gofal iechyd.

Roedd y comisiwn iechyd wedi dweud fod adolygiad wedi ei gwblhau ac y byddai cynnig i gomisiynu dosys isel o'r driniaeth yn cael ei drafod.

Yn America mae rhwng 40 a 50% o gleifion cansyr y prostad yn cael brachytherapi - tua 5% o gleifion sy'n cael y driniaeth yn Lloegr ac yn Yr Alban.
HEFYD
Agor uned i drin y prostad
17 Medi 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^