BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2007, 15:47 GMT
Mwy i gynnig y Fagloriaeth
disgybl
Bagloriaeth: Mwy yn cynnig y cymhwyster

Fe fydd cymhwyster Bagloriaeth Cymru ar gael mewn 45 o ganolfannau newydd yng Nghymru o fis Medi ymlaen.

Mae hyn yn golygu bod 76 o ganolfannau drwy Gymru yn darparu'r cymhwyster i ddisgyblion 16 oed.

Jane Davidson, Gweinidog Addysg Cymru, wnaeth y cyhoeddiad ddydd Mawrth.

Gyda'r nifer newydd fe fydd tri chwarter o golegau addysg bellach yn cynnig hyn.

Mae 31 o ganolfannau eisoes wedi bod yn cynnig y cymhwyster fel cynllun peilot.

Mae'r Faglorieth yn cynnwys cymhwysterau Safon Uwch ond yn ymgyffori sgiliau a hyfforddiant galwedigaethol.

Sgiliau a phrofiadau

Wedi'r llwyddiant fe benderfynodd y Llywodraeth ehangu'r cymhwyster i Gymru gyfan o fis Medi 2007 ymlaen.

Wrth gyhoeddi'r cam diweddara yn y cynllun gafodd ei gyhoeddi ym mis Hydref dywedodd Ms Davidson y bydd hyd at 3,790 o fyfywrywr newydd yn gallu dilyn y cymhwyster,

"Fe fydd hyn yn ychwanegu at eu sgiliau a phrofiadau newydd," meddai.

"Mae'r ymateb gan ddarparwyr addysg o bob cwr o Gymru i'r Fagloriaeth wedi bod yn bositif iawn.

"Mae'r Llywodraeth wedi bod yn awyddus i hyrwyddo cydweithio a phartneriaethau."

Dywedodd bod y Fagloriaeth yn bwysig o ran "meithrin pobl ifanc aeddfed gyda'r sgiliau, yr wybodaeth, yr agweddau a'r hyder a fyddai'n apelio at gyflogwyr a sbarduno'r bobl ifanc".

Gyda mwy o ysgolion a neu golegau yn cynnig y Fagloriaeth bellach dywedodd Ms Davidson ei bod yn gobeithio bod y cymhwyster ar gael ym mhob awdurdod addysg lleol.
HEFYD
Gradd ucha i'r Fagloriaeth
23 Medi 03 |  Newyddion
Newid i arholiadau safon uwch
30 Tach 06 |  Newyddion
Bac Cymreig: Cyhoeddi cynllun
18 Hyd 06 |  Newyddion
Mwy am astudio 'Bac Cymreig'
30 Meh 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^