BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 14 Chwefror 2007, 06:51 GMT
Stadiwm newydd gam yn nes
Ffordd Farrar
Mae'n rhaid cael penderfyniad ar gynlluniau Ffordd Farrar cyn codi stadiwm newydd

Mae gobeithion Clwb PÍl-Droed Dinas Bangor yn nes at gael eu gwireddu ar Űl i gynghorwyr gefnogi cynlluniau newydd ar gyfer eu cartref presennol.

Cafodd cwmni Morbaine Cyf ganiat‚d i ddefnyddio'r tir ar gyfer datblygiad hamdden, a all arwain at godi sinema, clwb hamdden, bingo a bwytai.

Roedd 'na gynlluniau blaenorol ar gyfer codi archfarchnad ar Ffordd Farrar.

Cafodd y newyddion ei groesawu gan gadeirydd y clwb, Ken Jones.

Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai'r clwb yn eu cartref newydd erbyn tymor pÍl-droed 2008.

Dywedodd cwmni Morbaine eu bod yn aros i'r cyngor drafod cais cynllunio arall o eiddo'r cwmni cyn bwrw 'mlaen ‚'r cynlluniau.

"Cawsom ganiat‚d yn wreiddiol ar gyfer archfarchnad ond pan adawodd Asda, roedd yn rhaid i ni ddechrau o'r dechrau," meddai Barris Liptrott, ymgynghorydd cynllunio Morbaine.

'Newyddion positif'

Mae'r cwmni hefyd yn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer siop sydd ddim yn gwerthu bwyd, fydd yn cael ei drafod ym mis Mawrth.

"Ar Űl i'r cyngor drafod ein cais arall ym mis Mawrth fe fyddwn ni'n edrych ar y safle ac yn penderfynu ar y ffordd orau ymlaen, p'un ai y bydd yn ddatblygiad siopa'n unig neu'n ddatblygiad hamdden yn unig neu'n gymysgedd o'r ddau," meddai.

Cynllun Morbaine ar gyfer datblygiad Ffordd Farrar
Cynllun Morbaine ar gyfer datblygiad Ffordd Farrar

Ni all stadiwm newydd clwb Bangor, ddwy filltir i ffwrdd ar Ffordd Caergybi, gael ei godi nes y bydd y sefyllfa ar safle'r cae presennol gael ei benderfynu.

"Rydym ni'n croesawu unrhyw newyddion positif ein bod ni'n symud 'mlaen yn ara' deg," meddai Mr Jones.

"Mae'n saith mlynedd ers i ni siarad gyda'r datblygwyr gynta' a'u mentergarwch nhw'n unig sy' wedi cadw petha' i symud.

"Mae'n biti bod rhaid dymchwel y safle presennol, ond dyna bris popeth.

"Bob blwyddyn rydym ni'n treulio yn Ffordd Farrar mae'r clwb yn colli allan ar gyllid gan Gymdeithas BÍl-Droed Cymru ac UEFA," ychwanegodd.
HEFYD
Stadiwm: Tynnu cynlluniau yn Űl
21 Chwef 05 |  Newyddion
Stadiwm: Argymell gwrthod cais
14 Chwef 05 |  Newyddion
Gohirio penderfyniad ar stadiwm
02 Chwef 05 |  Newyddion
Cae newydd i bÍl-droed Bangor
30 Gorff 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^